Kallelse till årsmöte samt nomineringsstämman skickades ut för drygt tre veckor sedan till samtliga medlemmar.
Anmälan till årsmöte ska ha skett senast den 18/2 till info@kavlingemoderaterna.se

I dokument ”Handlingar_årsmöte_2018 hittar ni kallelse, dagordning, föreslagen lista, provvalsresultat, motioner, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt övrig information.
Handlingar_Årsmöte 2018

Dokument ”valprogram_2018” är styrelsens proposition och behandlas under punkt propositioner i dagordningen.
Valprogram 2018

Dokument ”nomineringsregler kom 18” är normalstadgan nomineringsregler och procedurregler för nomineringsstämma som enligt stadga ska göras tillgängliga för medlemmarna. Ni hittar också hela stadgan och regelverket på moderaternas intranät.
Nomineringsregler kom 18