Till samtliga medlemmar i Kävlingemoderaterna – ni är härmed kallade till årsmöte tillika nomineringsstämma.

Tid: 26 februari kl 19
Plats: Lucys Diner, Teknikvägen 3, Löddeköpinge

Samtliga medlemmar har fått kallelse till årsmöte/nomineringsstämma, dagordning samt förslag till lista hemskickat till er och nedan hittar ni dessa dokument i digital form.
Anmälan till årsmöte sker till info@kavlingemoderaterna.se senast den 15 februari. Vi bjuder på enklare mat.

Årsmöte 2018 kallelse samt dagordning

Förslag fullmäktigelista 2018

Som vi tidigare informerat om så ska motioner från medlemmar  vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari. Vänligen skicka dem till info@kavlingemoderaterna.se.

Resterande handlingar anslås här på hemsidan senast den 19 februari.