Att se TV4 Kalla Fakta den 22 januari kan inte lämna någon oberörd. Regleringsbrevet från barn-äldre-jämställdhetsminister Åsa Regnér med det direkta direktivet till försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar av statlig personlig assistans inom LSS så har utan tvekat startat avvecklingen av välfärden för personer med funktionsnedsättning. En LSS-lagstiftning som kom till för att ge frihet till personer med funktionsnedsättning, ge  så lika villkor att leva sitt liv som vi utan funktionsnedsättning kan och för att minska klyftor och få bort institutionaliseringar.

Att gömma sig bakom domar duger inte, det försäkringskassan gör är att tolka domar. Regleringsbrevet innebär att 8 av 10 numera får avslag på sina nya ansökningar om assistans. Det innebär att personer med behov får assistansen indragen och kraftigt minskad. Behovet är detsamma men tolkning har ändrats. Detta har regeringen både förmåga och makt att kunna ändra, men väljer att inte göra det.

Varför är en fråga att ställa sig. Ja, timmarna har ökat och ja det har funnits problem även i denna sektor kring ”fusk”. Det innebär inte att alla är fuskare, det innebär att det är det finns problem att hantera. En justering av lagstiftning att göra. Det innebär inte heller att försäkringskassan ska behandla alla som söker assistans som fuskare. Att de ska låta ansökningsprocessen bli en förnedrande och integritetskränkande process där människor bryts ner till sekunder och minuter. Ett normalt möte med försäkringskassan med assistansansökan tar ett antal timmar. Där ska du som funktionsnedsatt eller anhörig bevisa att du duschar visst antal minuter, att du behöver hjälp med matning visst antal minuter, att du behöver hjälp med att prata och så vidare och så vidare. Det minsta felavvägt ord vänds emot den sökande och ger avslag.

Men att säga att socialdemokraterna avvecklar välfärden är väl drastiskt? Då vill jag be er att se i budget för 2018. En budget som socialdemokraterna gick stort ut med att ”nu ska de satsa på välfärden”. Hur mycket tror ni de satsade på funktionsnedsatta? I princip ingenting. Den enda uppräkning som gjordes var minimalt påslag av tim-ersättningen, ingen beräkning för fler utan snarare nerdragning. Däremot satsade regeringen 2,7 miljarder för att införa avdragsrätten för fackförbunden. Ja ni vet, friska människor som arbetar och är med i facken. Men att ge frihet och lika förutsättningar för de funktionsnedsatta? Nej, det är inte prioriterat av socialdemokraterna (se LO), vänstern och miljöpartiet.

Så frågan är igen varför? En tolkning som ligger nära till hands är att man effektivt kan minska på statliga kostnader och skjuta över ansvar och kostnad till kommunerna istället. Ja för Åsa Regnér är oerhört tydlig med att förklara att ”kommunerna ska ta sitt ansvar” – inte staten. Eller kan det vara så att just assistansen numera sköts av egna företagare? Enligt lagen så får den enskilde själv välja vem som utför assistansen och det har lett till en välfärdsmarknad inom detta område. Det räcker inte med vinstförbud, utan här pekar regeringen med hela handen för att minska timmar.

Men kärnan i det hela – vad gör det för de funktionsnedsatta? Vad gör det för Loke? För Max? För alla barn, ungdomar och vuxna som inte får det som LSS-lagen säger, ett liv på liknade villkor. Ska de inte kunna gå ut? Få duscha en gång i veckan? Skillnad på assistansersättning mot exempelvis sjukskrivning är stor. Ersättningen går till personliga assistenter – till jobb, till ”enkla jobb” vilket också leder till att kommuner och stat får in skattemedel och att vi har en minskad arbetslöshet. Men detta ses inte, man endast ser de funktionsnedsatta som kostnader.

Socialdemokraterna utvecklar välfärden? Det är bilden de vill sätta när det som de egentligen gör är att avveckla välfärden, även om det drabbar det som är svagast i samhället.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden