Idag är det Internationella kvinnodagen.

Som moderat är individens frihet, jämlikhet och jämställdhet ytterst viktiga grundvärden som jag kämpar för varje dag. På så sätt är varenda dag för mig en kvinnodag. Varenda eviga dag måste vi moderater stå upp för och värna om alla människors lika värde; vare sig det handlar om etniskt tillhörighet, religion, ålder, identitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller just kön.

Idag på Internationella kvinnodagen ägnar jag dock lite extra uppmärksamhet åt just kvinnors situation och jämställdheten. Vi har kommit långt i Sverige och Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva och verka i som kvinna, men det finns mycket kvar att kämpa för! Alla kvinnor måste kunna känna sig säkra överallt i samhället, lika lön är en självklarhet och kvinnor måste tas på lika stort allvar som männen i alla situationer.

Extra viktigt i dessa dagar, tycker jag dock, det är att uppmärksamma kvinnor i utanförskapsområden, kvinnor som utsätts för hedersförtryck och kvinnor som inte tillåts komma in i det Svenska samhället. De kvinnor behöver vi kämpa för!
Arbetslösheten bland utländskt födda kvinnor är hög och vi moderater tror att arbete och egen försörjning är viktigt för människors möjlighet till ett självständigt och gott liv. Vi har en skyldighet att arbeta för att dessa kvinnor också kommer in på arbetsmarknaden och vi moderater skall verka för att underlätta det.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)