Äntligen! Den 10 april öppnar den privat drivna Sundets läkargrupp sin filial i Furulund. Anledning? För de såg potential och hade patienter i Furulund. Till en början är det en läkare och en sjuksköterska som är på plats fyra dagar i veckan och en dag i veckan är det barnmorska och barnavårdscentral på plats (se sydsvenskan 20180326). Detta är inte mycket tänker du – nej, det är inte en fullskalig vårdcentral, men det är en början. Idag är villkoren så strama att det i princip är omöjligt att starta en vårdcentral, oavsett om det är i offentlig eller privat regi. Du måste ha väldigt många listade för att det ska gå ihop. Alternativet är att just skala av och starta en filial till redan existerande vårdcentral – så som Sundets läkargrupp har gjort.

Jag ser att de har gjort helt rätt. Kävlinge kommun är en väldigt expansiv, företagarvänlig kommun och i de östra delarna kommer det att vara en stor befolkningsökning de närmaste åren – vilket ännu mer ökar möjligheterna för fler listningar och utökande av filialen. Att vi dessutom får en ny företagare, inom vården, till vår kommun är extra välkommet. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet gör att vi i kommunen har ett, om möjligt, ännu närmre samarbete med primärvården. Denna filial skapar nya möjligheter till bättre hälsa för våra äldre och funktionsvarierade och jag är säker på att den kommer att expandera efterhand som fler listar sig.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden / Moderat regionkandidat mellankretsen