Fredagen den 2 mars släppte moderaterna i region Skåne en rapport om utvecklingen av skånsk sjukvård sedan 2014. Det är en nedslående läsning. Om vi idag ställer alla patienter som står i någon form av kö för att komma till primärvård, operation, specialister så är det 114 872 personer. En kö mellan Malmö till Kristianstad.

Valet 2014 så lovade S att öka antalet disponibla vårdplatser med 300. Idag har vi facit. De har minskat med 207. En diskrepans med 500 platser. I Kävlinge lovade S att det skulle komma en ny vårdcentral i regionens regi i de östra delarna. Ytterligare en brutit vallöfte. Ja, nu kommer det en filial till Sundets läkargrupp till Furulund, ett välkommet tillskott av en privat vårdcentral. Men det är inte detta som Kävlinges socialdemokrater tillsammans med Henrik Fritzon lovade. I Kävlinge S värld ska nämligen allt vara i offentlig regi. Jag är däremot glad över att en privat aktör vågar satsa på filialer i vår kommun. Det är absolut nödvändigt med den stora problematik som finns kring primärvården i Kävlinge.

Men hur gör vi vården mer tillänglig? Problematiken just nu är så stor att det inte finns en lösning som fungerar, vi måste hitta flera sätt att arbeta på. Tre av dem är:

  • Införa kö-miljarden. Detta är ett positivt incitament för att minska köerna. Klarar ni vårdgarantin får ni mer medel. Den togs bort av socialdemokraterna och det har visat sig vara förödande.
  • Satsa mer pengar på primärvården. Som ni kan se i Alliansens budget så läggs en betydande del mer pengar på primärvården än i styrets. Genom en fungerande primärvård så minskar också trycken på sjukhusen och specialistvården.
  • Ordning och reda i ekonomin. Vi har sett en ohållbar kostnadsutveckling i regionen sedan socialdemokraterna tog över styret. Detta måste stoppas. De medel som finns ska läggas på rätt saker.

Den 9 september har du ett val – gör som jag, välj att rösta bort köerna. Rösta på moderaterna.


Annsofie Thuresson
Moderat regionkandidat mellankretsen