Så kom vårbudgeten – egentligen en revidering av höstens budget några månader in på det nya året. Justeringar med tanke på ny kunskap eller händelser och i ett valår, valfläsk. Knappt 10 miljarder om man sammanfattar tabellerna från sidan 11-12 i vårpropositionen.

De förslag som regeringen själva lyfter är exempelvis bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvård, 600 miljoner, stärkt trygghet och säkerhet med 279 miljoner och fler i jobb med en summa på 81 miljoner.

Låt oss sätta detta i lite perspektiv. 600 miljoner kronor för en bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Idag har vi knappt 115 000 personer i kö i region Skåne och 30 000 av dem har väntat längre än vad vårdgarantin tillåter. Bara köerna i Skåne skulle kosta 675 miljoner att korta. Visst är det en revidering uppåt med 600 miljoner, som räcker, knappt, till en region eller landsting. Däremot så läggs 1,1 miljarder på bidrag för läkemedelsförmånerna. Ni vet ”gratis” medicin (fast det är alltid någon annan som betalar). Ett bidrag som ökar betydligt och bara sedan höstbudgeten behöver alltså dryga miljarden sättas till för att få ihop budgeten.

Stärkt trygghet och säkerhet. Där går 200 miljoner kronor till polis och 79 miljoner till tull och skatteverket. Polisens är exempelvis för att öka polisens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism och för att poliser i yttre tjänst ska kunna utrustas med kroppsburna kameror. Vi säger inte att detta är fel, men idag, när vi ser hur otryggheten ökar, måste den viktigaste prioriteringen vara den kommunnära polisen. Det är poliserna som patrullerar, som finns i våra närområden som måste satsas på, som måste utökas så att våra invånare känner en större trygghet i sin vardag.

Fler i jobb – 81 miljoner. Ja den finns i sammanfattningen som regeringen själva gjort, men består av flera poster. Gemensamt är att det är arbetsmarknadsprogram. Det är inte satsning på företagande, på utökat RUT och ROT som vi vet stimulerar jobbmarknaden. Det är inte förenkling av regler eller varför inte sänkning av aktiekapital för att starta ett AB. Det är inte arbetsmarknadsåtgärder som skapar jobb, det är företagarna.

Saknas det något? Ja, om vi ser på debatten i tidningarna så en stor del finns inte med i ett enda ord, i en enda mening och med ett enda öre. LSS. Trots kritik, trots nedskärning, trots nya rättsfall så finns ingenting med om detta i vårbudgeten. Avveckling eller utveckling av välfärden? Men 40 miljoner till regeringskansliet finns.

Budgeten för Sverige är som budgeten för regionen eller budgeten för kommunen. Baserat på prioriteringar. Vad ska prioriteras, vad är bäst, vad ger mest frihet till våra invånare? Bidrag och arbetsmarknadsåtgärder? Eller satsningar på företagande och riktiga jobb?

Och det är bara sittande regering som kan kalla det en satsning när de nu äntligen tillför pengar i budgeten för att betala tillbaka de skulder som de har till kommunen. Vi har hört det för, så först när vi ser pengarna på kommunens konto så tror vi på det.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

patrik bengtsson
Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden