Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 april, 2018

Om att vända brottsutvecklingen

Jag läste en artikel på SVT.se om att för första gången i modern tid begås det fler mord i London än i New York. Det är en remarkabel förändring från hur det såg ut för bara 30 år sedan. Då betraktades New York som mordets huvudstad nr 1 och kulmen nåddes åren kring 1990, då det begicks över 2000 mord per år. Denna siffra har sedan dess sjunkit och förra året var siffran rekordlåg. 286 mord och nergången ligger således på 87 procent sedan det var som värst. I London har utvecklingen varit annorlunda och antalet mord har istället ökat och ligger nu under årets första kvartal i antal mord över New York.

En reflektion man gör, är kring de olika angreppssätt som rättsväsendet har tacklat problemet med. I New York inleddes vändningen när Rudy Giuliani valdes till guvernör och polisen fick order om att verkligen börja bekämpa småbrott och lagföra dessa med stränga straff. Vad man nu konstaterar i London är att domstolarna har möjlighet att utdöma mycket hårdare straff för mindre allvarliga brott som t ex vapeninnehav, men att man faktiskt väljer att inte utdöma de fängelsestraff som är möjliga.
Denna undfallenhet ses som en förklaring till att morden ökar.

Känns den utvecklingen igen i vårt eget land?

Även i Sverige lägger sig domstolarna ofta under minimistraffen i lagboken genom att leta anledningar till att ge brottslingar mängdrabatt. Återfallsförbrytare får alltså mängdrabatt på straffsatsen för seriebrott. Enbart skärpta straff kommer inte leda någonvart så länge domstolarna inte använder hela den tillämpliga straffskalan som ju faktiskt är möjligt. Relativt lindriga brott beivras inte alls och utredningar läggs ner utan att utredning genomförs. Detta behöver ju ändras på!

En jämförelse mellan Sverige och New York är på sin plats. I New York begicks ifjol 286 mord och i polisområde öst, där Stockholm ingår, begicks det 50 mord under år 2017. För 30 år sedan begicks det 100 gånger fler mord i New York än i Stockholm. Ifjol begicks det däremot färre än sex gånger så många mord i New York jmf Stockholm.

Hur länge har vi råd att vänta med att införa en modell liknande den i New York, där även småbrott prioriteras och där man verkligen utdömer kännbara fängelsestraff?

Utvecklingen i New York är hoppingivande! Den visar att man kan bryta negativ brottsutveckling och och att det inte är ödesbestämt att det fortsätter att förvärras. Med rätt åtgärder som i New York, kan man uppnå fantastiska resultat i brottsutsatta områden. Jag är därför glad att Moderaterna prioriterar dessa frågor och att Moderaterna är ett parti som står för lag och ordning.


Christian Lindblom

 

 

Ta ställning och dela artikeln