Vår långsiktiga ambition är att göra Kävlinge till Sveriges bästa kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2018 års val söker vi ditt förtroende för att under åren som kommer kunna ta fortsatta steg i den riktningen. Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. Vi lovar inte allt till alla men vi kan med stolthet säga att det vi lovar – det håller vi.

I vårt arbete framåt är ett antal värdeord särskilt viktiga.

Effektivitet i förvaltningen, skattepengar ska behandlas med respekt då är ett resultat av  medborgarnas arbete. Låg skatt är ett självändamål då det ökar friheten för kommunens medborgare. Kävlinge Moderaterna har därför den absoluta ambitionen, och en prioritet, att kunna sänka skatten under mandatperioden

Valfrihet i det offentliga, du som medborgare ska själv kunna välja utförare och hitta alternativ som passar dig.

Fokus på tryggheten, i Kävlinge ska du känna dig trygg. Oavsett om det är i hemmet, ute i kommunen, i omsorgen eller i skolan kommer vi att med kraft använda våra resurser för att trycka tillbaka otryggheten. Skadegörelse, inbrott och annan brottslighet ska bort från Kävlinge.

Kvalitet, vi eftersträvar att den service som levereras till medborgarna ska vara hög och av professionell kvalitet. Detta värdeord ska genomsyra hela organisationen från utbildning, omsorg, bygglovshandläggning till myndighetsutövning.

Här kan du läsa det kompletta programmet.