För oss moderater är det viktigt att det finns blandad bebyggelse i kommunen. Det behövs allt från små billiga lägenheter till villor och servicelägenheter för att vi skall ha en fungerande bostadsmarknad och för att vi skall kunna fortsätta vara en attraktiv boendekommun. Små lägenheter fyller en viktig funktion dels för att ungdomar lättare skall kunna få sin första bostad och dels för övriga åldrar som vill flytta till mindre boenden.

Nu satsar KKB, Kävlinges kommunala bostadsbolag, på nya och lite billigare hyreslägenheter på gamla ICA-tomten i Furulund. Nära det som skall bli ny pågatågsstation. Detta blir också ett led i att utveckla orten Furulund.

För att kunna göra de nya lägenheterna så billiga som möjligt, satsar man på små lägenheter med lite enklare materialval, smarta planlösningar samt söker det statliga investeringsstöd som utgår om man bygger en- och tvårumslägenheter.

Genom att satsa på mindre och billigare lägenheter i ett stationsnära läge kommer vi att kunna erbjuda våra invånare ett attraktivt boende med utmärkta pendlingsmöjligheter till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Detta är en satsning som vi är väldigt glada över och som vi tror kommer gynna både Furulund och kommunen som helhet!


Christian Lindblom
Ordförande, KKB/KKL