Kommunens täta samverkan med polisen och vårt gemensamma fokus på brottsförebyggande åtgärder i Kävlinge kommun ger verkligen resultat!

Tittar vi på siffrorna för antalet anmälda brott 1 januari till 30 april detta innevarande år, är det glädjande besked vi nu har fått av polisen.

Skadegörelse och misshandel utomhus har minskat med 40 respektive 42 procent jämfört med förra året och både cykelstölder och villainbrott har halverats.

Narkotikabrotten har emellertid tyvärr ökat med 20 % och det beror delvis på att polisen själva har prioriterat detta område och därmed ökat antalet kontroller, vilket medför fler anmälda narkotikabrott. Så även om vi är glada över de positiva siffrorna avseende flera olika typer av brott, måste vi alltså fortsätta arbeta intensivt för att kunna minska narkotikaanvändandet och då främst bland de unga. Detta gör vi bäst genom förebyggande arbete och tidiga insatser. Förutom föräldrar och civilsamhället, är både skola och socialtjänst viktiga aktörer

Som Sydnytt rapporterade om i veckan, är jag en av få kommunalråd i Skåne, som är nöjd med polisnärvaron i kommunen. Att lokalpolisområdet har sin station i vår kommun och den goda dialog kommunen har med polisen om brottsförebyggande arbete är betydelsefullt.

I det stora hela är jag väldigt glad över att vi har lyckats minska antalet anmälda brott och skapat ett tryggare Kävlinge. Vår kommun skall vara en trygg plats att leva och verka i och för mig är detta en prioriterad fråga. Polisnärvaro och samverkan är avgörande för fortsatt goda resultat!

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)