Vi har nu glädjen att inom kort kunna fatta de formella besluten om att bygga helt ny skola på Tolvåkerområdet.

Istället för att totalrenovera den gamla Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan, som beslutats om tidigare, väljer vi alltså nu att bygga nytt.

Vinsterna med att bygga en helt ny skola istället för att renovera är stora och det är tack vare vår välskötta kommunala ekonomi som vi har möjlighet att fatta dessa positiva och glädjande beslut. Vi har alltid handskats varsamt med skattebetalarnas pengar och vi har alltid haft kontroll på våra utgifter. Hade det inte varit fallet, hade vi aldrig kunnat investera i helt nya skolor, som vi redan har gjort med Nyvångsskolan och nu Tolvåker.

Vi kan anpassa en ny skola till vår tids krav och förväntningar på hur en god lärandemiljö skall vara uppbyggd för att dra maximal nytta av ny teknik och dagens moderna pedagogik. Genom nyproduktion kan vi bygga bort potentiella brister i den nuvarande konstruktionen och på detta sätt skapa en fräschare innemiljö. Det blir också en säkrare skola utifrån brandrisken med betongstomme istället för limträbalkar.

Att placera den nya byggnaden på ett annat sätt på tomten, innebär vidare att vi kan få ett bättre flöde genom skolan. Skolan blir dessutom effektivare ytmässigt, vilket innebär färre kvadratmeter men ändå bättre funktionalitet. Den mindre lokalytan i den nybyggda skolan bidrar även till att hålla ner kostnader för underhåll, uppvärmning och lokalvård. Detta till gagn för både framtida driftskostnader och framförallt för miljön.

Vi räknar med att den totala årliga kostnaden för hela byggnaden blir ca 2 miljoner kronor lägre vid nybyggnation än vid renovering.

Vi är redan i full gång med att bygga en ny förskola på Tolvåkerområdet och så fort den står färdig, vilket beräknas ske hösten 2019, kommer skoleleverna kunna flytta ut till de modulerna som förskolebarnen idag använder. Rivning av Tolvåkerskolan och Söderparks mellanstadium kan då påbörjas och själva byggstarten för den nya skolan beräknas kunna påbörjas våren 2020. Den nya skolan kommer kunna rymma 800 elever.

Sammanfattningsvis, är vi oerhört glada och stolta över att Kävlinge kommun har möjlighet att fatta ett sådant här beslut om att bygga ytterligare en ny skola i närtid.

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Christian Lindblom
Ordförande, KKB/KKL