Under de senaste åren har företagsklimatet i vår kommun förbättrats markant. I flera olika jämförelser ligger vi i topp. Det är vi Moderater stolta över och något som vi ska hålla fast vid.
Det finns naturligtvis saker som kan bli bättre. I centrala Kävlinge tätort ser vi hur flera butiker lagt ner de senaste åren. Det finns en oro bland de kvarvarande handlarna och övriga företagare för hur gamla city ska bli när Stationsstaden utvecklas.
Jag tror på en framtid för gamla city. Jag tror på synergieffekter mellan det gamla och nya city. Fler invånare ger ett större underlag, nya butiker i Stationsstaden kan öka attraktionskraften även i gamla city. Jag ser framför mig hur människor går mellan de två centrumen, hur man uppskattar kontrasterna mellan nytt och gammalt. Det är min vision och den tror jag på. Men, det kommer inte ske av sig självt. Jag vill att kommunen anställer en centrumutvecklare som har till uppdrag att få igång ett levande centrum i Kävlinge tätort.
Socialdemokraterna påstår att de satsar på det lokala näringslivet. Jag har svårt att få ihop den bilden. Att vilja ha ett levande centrum eller att vilja fylla tomma butikslokaler är ingen satsning. Det är en önskan från alla men få önskningar blir till verklighet om man inte gör något för att uppfylla dem.
Var gång det diskuteras att låta någon annan utföra kommunala uppgifter målas de potentiella entreprenörerna ut som vinstdrivande, syniska riskkapitalister. När vi vill dela upp grönyteskötseln i mindre delar så att lokala entreprenörer har möjlighet att få uppdraget, vill Socialdemokraterna ha en stor entreprenad över hela kommunen. Kraven på kollektivavtal gynnar inte de små, lokala företagen.

Fast helst av allt vill man inte att några externa aktörer ska sköta kommunala åtaganden överhuvudtaget. På riksplanet går man dessutom ett steg längre med vinstförbudsjakten. Kommunens största arbetsgivare, näst efter kommunen självt, är ett av de företag som skulle drabbas av ett vinstförbud. Det rimmar dåligt med att Socialdemokraterna satsar på det lokala näringslivet.

 

 

 

 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden