Vår ståndpunkt i badhusfrågan är att vi omgående behöver ett nytt badhus i kommunen.

Vi lägger inte ned något fungerande badhus i kommunen. Båda badhusen i vår kommun måste stängas. Att renovera två så pass gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Vår stora oro just nu är att våra två badhus inte skall hålla ihop tills det nya står klart, dvs att vi skulle behöva stänga de två befintliga pga säkerhetsskäl innan vi har något nytt badhus.

Det behövs ett nytt badhus i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så menar vi att vår kommun behöver ett kommunalt badhus. Det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Skall vi då bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus. Att bygga två mindre badhus i stället för ett större blir nästan dubbelt så dyrt. Både i investeringskostnad och i driftskostnad. Den tekniska kostnaden är lika dyr för ett litet badhus som ett större. Personalkostnaden blir också dubbelt så dyr, eftersom ett litet badhus också behöver en grundbemanning för att säkerhet och service skall fungera. Har man ett större badhus kan öppettiderna bli bättre och tillgängligheten större.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom det närmsta. Flera skolor och förskolor är gamla och behöver förnyas. Det ser vi Löddeköpinge där Nyvångsskolan nu är klar. Tolvåker förskola är riven och skall ersättas med en ny. Tolvåkerskolan och Söderparkskolan kommer också att rivas och ersättas med nya skolor. Även i Lackalänga kommer den gamla skolan att behöva rivas att ersättas med en ny.

Det badhus som planeras i Kävlinge skall vara dimensionerat för föreningarna och kommuninvånarnas behov. Det kommer alltså inte att bli ett äventyrsbad, som det så felaktigt florerar rykten om. Den budget som finns för detta nya badhus, ligger väl överens med liknande projekt i andra kommuner.

Det har förekommit uppgifter att andra kommuner har byggt mycket billigare. Badet i Borås har tagits fram som exempel. När man dock kontrollerar närmre har Boråsbadet idag stora problem med både byggnaden och driften och kostar mycket stora summor varje år i underhåll. Vi skall bygga ett badhus som håller långsiktigt och där driftskostnaderna inte skenar iväg.

Driftkostnaderna för ett badhus är ungefär 17 miljoner kronor per år. Det är samma summa som hela räddningstjänsten kostar för Kävlinge. Varje kommuninvånare betalar då 550 kr för badet. Sen tillkommer avgiften för att nyttja det. I förhållande till andra idrotter är simning den absolut dyraste per kommuninvånare. Det finns önskemål om att utveckla andra idrotter och andra aktiviteter i kommunen. T ex har vi ingen verksamhet för ungdomar som är teknikintresserade. Att i dagsläget prioritera mer än ett badhus är alltså samtidigt en bortprioritering av andra intressen som idag inte får något stöd alls.

Att placeringen blir just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skjuts till skolbarn för att bada blir betydligt kortare om badet byggs i Kävlinge, eftersom flest barn bor i de östra kommundelarna. Om man dessutom tittar in i framtiden, vilket en kommun behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske. Det beklagar vi moderater i och för sig, för det behöver verkligen byggas i Löddeköpinge. Som det är idag växer inte Löddeköpinge och en ort som inte växer stagnerar i utvecklingen, vilket går ut över framtida möjligheter. Tyvärr har vi inte lyckats få politisk majoritet för byggande i och runtom Löddeköpinge.

Det tar 12 min med buss mellan Lödde Centrum och Kävlinge station. När badet blir klart kommer vi att se till att det finns ännu bättre bussförbindelser mellan Löddeköpinge och Kävlinge på de tider som behövs för att underlätta simträning.

Att som socialdemokraterna gå ut och lova ett badhus i Löddeköpinge, ett i Furulund samt ett utebad förstår de flesta bara är valfläsk och ingenting annat. Det går bra att lova, när man slipper ta ansvar och uppfylla vallöftena.

Vi lovar inget badhus i Löddeköpinge nästa mandatperiod, men vi lovar att om vi kan få igång byggnationen i Löddeköpinge och orten på så vis utvecklas, kommer vi att se till att det i framtiden blir ett badhus även i Löddeköpinge. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)