Vi står inför en spännande tid i Kävlinges omsorg. Morgondagens omsorg och hemvård gör att vi måste tänka nytt. Varför? För att vi står inför nya utmaningar, nya lagar och nya behov. Därför har en omorganisering inom omsorgen påbörjats. För att säkra att vår duktiga personal gör det som de är utbildade till och framförallt för att säkra att våra invånare får det stöd och insatser de behöver. En omorganisering som utgår från de behov som finns, på att utveckla. Utveckla den förebyggande verksamheten, de korta, tillfälliga insatserna, hemtjänsten och det särskilda boendet.

Men att förändra skapar osäkerhet. Det har vi exempelvis sett de senaste dagarna i VILA-enheten (Vård I Livets Avslut). Idag är de 6 undersköterskorna med specialistutbildning i palliativvård en egen enhet. Vi har flera specialistutbildade undersköterskor, exempelvis i demensvård och somatiskvård. Men de är inte egna enheter utan en del av hemvården. Det är det som nu också de palliativt utbildade undersköterskorna blir. Deras kompetens behövs i hemvården som helhet, deras kompetens behövs på ett nytt sätt. Den behövs även för våra mest sjuka. De och all vår fantastiska personal behövs lika mycket.

Nu måste vi tydliggöra en sak. Omorganiseringar inom förvaltningen är inte politiska beslut. Vi politiker sätter mål, ger direktiv, tar fram strategier och så vidare för att föra kommunens verksamhet framåt, VAD ska göras? HUR det ska göras, dvs hur organiserar sig förvaltningen bäst är en förvaltningsfråga. Det som gör oss riktigt upprörda i detta är de politiska partier som drar nytta av personers oro, som göder och föder den. Som mycket väl vet bakgrunden men istället för att bemöta och lugna eggar på. Som lovar allt till alla och som rent krasst far med osanning. Det är viktigt i alla diskussioner att vi är sakliga och skiljer på vad och hur.

Socialnämnden har fått information och självklart finns det en varierande grad av oro för hur detta ska bli och naturligtvis följer vi utvecklingen nogsamt. Moderata gruppen har också fått information och även här följer vi utvecklingen. Men om vi ser hela bilden så ser vi fördelarna i den organisation som nu tar plats. Som på ett ännu tydligare sätt sätter våra invånare och deras behov i centrum och som tar tillvara på och utvecklar vår personals kompetens.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden