Nedanstående är ett svar på ett debattinlägg från Socialdemokraterna i Lokaltidningen i Kävlinge. Det kan du läsa här

 

Det är socialdemokratins och vänsterns paradgren att alltid bestämma och besluta så mycket som möjligt över andra människors liv. Vi är inte alls förvånade över att ni så kraftigt är emot införandet av valfrihet inom vården, eller andra områden heller för den delen. Ni har aldrig litat på människors egna förmåga att själva kan fatta de beslut som rör dem själva. Som vanligt, tror ni socialdemokrater att det är en grupp politiker som alltid vet bäst vad den enskilde kan och behöver. Inte individen själv eller de anhöriga. Vilken sorglig inställning till människan.

Idag står vi inför stora verksamhets- och kostnadsmässiga utmaningar inom många av våra verksamheter. Inte minst inom äldreomsorgen. Det finns ett växande behov inom flera av våra kommunala kärnområden. Att både offentliga och privata aktörer kan vara med och bidra till att tillmötesgå detta växande behov är inte endast en fråga om valfrihet för individen. Det är också en fråga om att på detta sätt skapa betydligt större möjligheter att tillfredsställa individers, alltså våra invånares, olika behov och önskemål. Vidare, tror vi att det är utvecklande för verksamheterna – både de kommunala och privata – om det faktiskt finns konkurrens. Det är utvecklande både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt. Brukarna tjänar på att de olika verksamheterna hela tiden behöver sträva efter att bli bättre, så att individen väljer just deras alternativ. Vare sig det är det offentliga eller privata alternativet.

Vi har ingen som helst ambition att ersätta de kommunala verksamheterna, utan de privata skall fungera som ett alternativ. Våra egna kommunala verksamheter är i toppklass och får lysande betyg i olika mätningar. De människor som väljer de kommunala alternativen får en lika bra service som de som väljer de privata alternativen.

Vi har inte på något sätt för avsikt att avsäga oss det övergripande ansvaret för planeringen av våra kommunala kärnverksamheter. Vi varken vill eller kan göra det av juridiska skäl.  Du, Catrin, skriver att det inte handlar om vad som är rätt eller fel med privatiseringar, utan om tre andra saker: 1) att det skall gå rätt till, 2) att vi som är för privatiseringar nu plötsligt inte vill stå upp för det samt 3) att det vore rättvisare för väljarna om vi berättade vad konsekvenserna av privatisering blir.

Vi kan kort och gott konstatera följande: saker och ting har gått rätt till. Ingen tillsynsmyndighet att på något vis påpekat att någonting har gått fel till. Vidare, vill vi alltid stå upp för fler alternativ och valfrihet samt! Vi försöker aldrig undanhålla att vi tror att det är bra för både verksamheterna och brukarna med fler alternativ. Slutligen, konsekvenserna av införandet av valfrihet, det ni kallar privatiseringar, är ett tillskott för Kävlinge kommuns invånare. Det ger dem större möjligheter att faktiskt erhålla det de behöver.

Vi vill avsluta med att vara tydliga med att vi är stolta över våra egna kommunala verksamheter! Väldigt många väljer ju också de kommunala alternativen och det är så klart oerhört smickrande. Ett bättre betyg kan vi ju inte få! De som väljer de privata alternativen, har sannolikt goda skäl till det och vi hyser stor respekt för de valen de gör.

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)