Moderaterna säger inför valet att det ska vara ”lika för alla” – rättigheter, skyldigheter, möjligheter. För mig är valfrihet just detta. En rättighet att välja, en skyldighet att sätta dig in i valen och en möjlighet att påverka ditt liv och inte lämna det upp till tjänstemän eller politiker att bestämma.

Jag har tillsammans med mina kolleger i socialnämnden har infört Lagen Om Valfrihet (LOV) denna mandatperiod i Kävlinge kommun inom två områden. Särskilt boende inom hemvården och daglig verksamhet inom LSS. Det innebär att våra äldre och våra funktionsvarierade får rättigheten att välja, men också skyldigheten att sätta sig in i valen och möjligheten att påverka sitt liv.

Att införa ett sådant beslut tar tid. Först året lades direktiv, andra året tog vi beslut att påbörja processen, tredje året beslut och förutsättningar, och nu fjärde året är det infört sedan några månader tillbaka.

Inom daglig verksamhet har vi nu, förutom den kommunala dagliga verksamheten, två till verksamheter som har validerat sig. Ytterligare står på vänt. Inom särskilt boende finns det nu, förutom våra 5 kommunala boende, också ett privat alternativ att välja mellan. Det finns dessutom fler intressenter som vill bygga, etablera sig och skapa omsorgsjobb och bostäder i kommunens västra delar.

Effekten? Vi har gått från en kö inom särskilt boende på över 20 personer och bland de längsta tiderna i landet till att nu har 0 personer i kö och inga väntetider. En berättigad fråga här är ”men finns det tomma platser då, för är det inte det så finns det inte valmöjlighet”. Det är rätt, men idag finns det platser och den som väljer kan också välja att ta en plats omgående eller invänta ledig plats. Det händer snabbt och jag är övertygad om att vi kommer att tillgodose våra invånares rättighet att välja. Inom daglig verksamhet kan vi nu erbjuda nya spännande jobb för våra funktionsvarierade.

Men rättigheten är skör. Socialdemokraterna har tydligt deklarerat att de kommer att ta bort valmöjligheten för våra äldre och funktionsvarierade. Ta bort rättigheten, skyldigheten och möjligheten. De ser att de som politiker är bättre lämpade att bestämma över invånarnas liv. Det anser inte vi moderater. Vi kommer därför att fortsätta jobba för din frihet, din frihet, rättighet och möjlighet att välja.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige