Idag börjar du arbeta åt dig själv! Sedan den 1 januari i år, har du enbart och enkom arbetat för stat, region och kommun. Du har inte varit fri. Du har likt en träl arbetat endast för någon annan. Allt du har tjänat, har helt och hållet gått till staten. Du har alltså inte alls förfogat över en enda krona av de du har arbetat ihop under detta år fram till idag. ”Men det har ju gått till det gemensamma”, skulle några säga. Ja, måhända att det har gått till det gemensamma, men om det ändå vore så väl att det hade gått till det verkligt viktiga. Nu är det ju inte endast till statens allra viktigaste kärnuppgifter som dina surt förvärvade pengar har gått till, utan även till att t ex värma upp en insjö i Smedjebackens kommun, att söka efter Storsjöodjuret i Östersunds kommun eller till när politikerna från Dalarna alldeles nyligen chartrade ett eget flygplan till Almedalen.

Idag infaller alltså skattefridagen. Från och med idag, börjar du tjäna dina egna pengar. Först idag börjar du själv bestämma hur du skall använda dina pengar. Det skapar inte bara individuell frihet, utan det skapar också större vilja att arbeta. Och vilja att arbeta behövs, för att staten över huvudtaget skall få in några skattepengar. Arthur Laffer är kanske den som förklarat detta på bästa sätt genom det uppochnedvända U:et, som han lär ha ritat på en servett för allra första gången. Dvs om man har noll procent i skatt, får staten noll kronor i skattintäkter. Har man 100 procent i skatt, får staten också noll kronor i skatteintäkter. Just eftersom då – om exakt allting gick till någon annan – skulle ingen vilja arbeta. Då skulle människor istället välja att arbeta svart och börja med byteshandel igen. Det skulle aldrig kunna förhindras. Att tvinga människor till det skulle vara att återinföra träldom.

Det finns ett självändamål med låg skatt. Inte endast utifrån perspektivet om individuell frihet, utan också för att det trots allt inbringar mer pengar till staten och dess kärnuppgifter än vid hög skatt. Helt enkelt eftersom det vid låg skatt faktiskt lönar sig att arbeta! Fler väljer då att arbeta och på så sätt de facto betala skatt istället för att vara hemma och ägna sig åt det den gillar att göra på fritiden. Vilket så klart också är trevligt, men vilket ju ändå ger mindre skatteintäkter till det gemensamma, som vi ju ändå tror behövs. Vi tror att det är bra och effektivt att staten har tagit över vissa uppgifter.

Det intressanta är så klart vid vilken skattesats som det uppochnedvända U:et får sin böjning. När blir skatten så hög att folks arbetsvilja minskar och istället börja uträtta saker och ting själva? Dvs när blir skatten så hög att en läkare hellre slutar lite tidigare på dagen och åker hem och själv försöker bygga ut sitt hus, än att stå vid operationsbordet och istället låta en byggfirma göra utbyggnaden?  När är skatten så hög att folk väljer att anlita svart städhjälp istället för en vit städfirma, som inte endast inbringar skattepengar till staten i form av både företagsskatt och inkomstskatt från den anställde, utan också innebär anställningstrygghet och pensionsavsättningar för den anställda? När är skatten så hög att man i princip lika gärna kan leva på bidrag än att arbeta, som istället för att generera skatteintäkter blir en utgift och som istället för ett självständigt liv, blir ett liv i osjälvständigt bidragsberoende.

Detta är så klart svåra spekulationer om exakt var gränsen går för när skatten blir för hög för det tänkta syftet. Att låg skatt är att föredra råder det alltså dock inget tvivel om!

Det viktiga och väsentliga är att om staten över huvudtaget skall få in några pengar, måste det finnas människor som arbetar och skapar värde. Staten har inga egna pengar och den som hanterar andras pengar, måste därför visa respekt för sina medmänniskor vars pengar de förfogar över.

Dagens skattefridag är en dag vi bör ägna lite extra uppmärksamhet åt. Råkar du bo i Kävlinge kommun inföll den för hela fem dagar sedan och det är vi naturligtvis väldigt glada för. Dock borde den ha infallit ännu tidigare och det kommer Kävlingemoderaterna att verka för.


Sofia Lindblom
Medlem i Kävlingemoderaterna