Vid fortsatt förtroende kommer jag att prioritera tryggheten, integrationsfrågorna, skolan samt fortsatt god ekonomi med målet att sänka skatten. God kvalité i verksamheterna är viktigast. Man skall kunna lita på att kommunen tar sitt ansvar!

Jag har haft förmånen att leda kommunen under tolv års tid och mycket har hänt under denna tid. Tack vare god ekonomisk hushållning har vi kunnat investera i nya skolor, nya förskolor och nya äldreboenden. Kommunens skolor har utvecklats till det bättre och fler elever som slutar åk 9 är idag behöriga till gymnasiet än tidigare. Våra invånare känner sig förhållandevis trygga när de rör sig runtom i kommunen och våra gator och torg är idag vackrare än vad de var innan. Bygglovshanteringen är snabbare idag nya bostadsområden har tillkommit.

Jag nöjer mig dock inte med detta. Det finns mycket som kan bli bättre i Kävlinge kommun! Jag vill att våra brukare och elever skall lyckas ännu bättre och skall vara ännu nöjdare. Lovskola skall införas samt aktivt skolval. Jag vill fortsätta arbetet med valfrihet inom vården. Precis som man kan välja skola och vårdcentral, skall man så klart kunna välja äldreboende.

Kommuninvånarna skall minsanna kunna känna sig trygga överallt. Det behövs mer kameraövervakning samt fullständig nolltolerans vid skadegörelse. Vi skall arbeta mer aktivt med det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis, skola och socialtjänst. Det gäller att tidigt ta tag i ungdomar som hamnar på glid. Det är alldeles för kostsamt att låta det gå en tid och det är heller inte rättvist gentemot de unga som faktiskt har en chans att bryta bana om de bara får samhällets stöd. Vi måste bli ännu snabbare med att hjälpa dem att bryta ett negativt mönster, så att fler barn och ungdomar klarar skolan istället för att gå villovägar och därefter eventuellt hamna i ett utanförskap.

Integrationsfrågorna är naturligtvis centrala. Det bara måste fungera bättre! Det svenska språket är betydelsefullt för att lättare komma in i det svenska samhället. Målet är så klart att bli självförsörjande så fort som möjligt och då är det absolut nödvändigt att det blir lättare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vidare, vill jag se högre krav på SFI och mer obligatorisk samhällsorientering. I Kävlinge har tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren och trots brist på bostäder har vi ändå kunnat hantera situationen. Kommer vi fortsätta behöva ta emot lika många de kommande åren, kommer det att bli riktigt svårt för kommunen. Nästan hälften av det kommunala fastighetsbolagets lediga lägenheter har gått till nyanlända och så kan vi inte riktigt fortsätta. Det är inte rättvist gentemot våra andra kommuninvånare som också har behov av bostäder. Vi behöver just nu en paus i flyktingmottagandet. Vi behöver det för att få en möjlighet att komma ikapp, både med bostäder och med den övriga integrationen.

Jag tänker fortsätta göra mitt yttersta för E6:an blir trefilig i vardera riktning. Det är inte acceptabelt att så många människor fastnar i trafiken varje dag till och från arbetet och jag kommer att utföra alla de möjligheter för påtryckning jag bara kan.

Kävlinge kommun skall ha en så låg skatt som bara är möjligt och vi skall ha en god kvalité i precis allt vi åtar oss. Det är vi skyldiga när vi hanterar andras pengar, som ju skatt de facto är. Vi måste fokusera på kommunens kärnverksamheter och inte på massa trams. Jag vill inte ”sätta kommunen på kartan” på något annat sätt än att fortsätta ha Sveriges näst lägsta skatt (helst lägsta) samtidigt som vi har bra service och god kvalité i det vi utför. Invånarna skall kunna lita på att vi hanterar deras pengar på ett så respektfullt, varsamt och effektivt sätt det bara är möjligt.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)