Denna helg har vi haft ett överflöd av kultur och fritidsaktiviteter i Kävlinge kommun.

Lördagen bjöd på ”Live – musikfestival för hela familjen” i Silverforsen Folkets park, samtidigt var det Högs gästabud i Hög med medeltidsmarknad, mat och tornerspel.

Vårt bad i Furulund firade 40 år och nyinvigning och hade aktiviteter under lördagen.

Idag söndag är det den årliga Lions Sillamarknad som är förlagd till Barsebäckshamn  med mat, musik och aktiviteter för de små. Kyrkan anordnar husdjursgudstjänst i Gamla Kyrkan i Kävlinge för åttonde gången. Vårt bad i Löddeköpinge – Tolvåkersbadet har nyöppning i ny regi med ett program för hela dagen.

Sen är det även lönehelg vilket gör att vårt Center Syd-område är extra besökt.

Hur kan man då påverka tillgången till kultur och fritid som politiker?

Det är vår roll som politiker att stödja och förenkla för föreningslivet utan att styra det. Eller som vårt nationella valprogram utrycker det (https://moderaterna.se/kultur);

”Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden för vårt demokratiska samhälle. ”

”- Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas.”

Det är vad vi i Kävlingemoderaterna står för i kulturfrågan i kommunen, vi är för ett aktivt föreningsliv, det inkluderar idrott, kultur och konst men även alla de föreningar som inte faller under dessa kategorier.

Föreningslivet är viktigt för oss alla!

 

 
Patrik Bengtsson (M)
1:a vice ordförande Bildningsnämnden (Skola/Kultur och fritid)