Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 augusti, 2018

Nu börjar skolorna igen

Efter en otroligt torr sommar har det nu blivit nästan höstlikt väder. Detta är sista veckan för min sons första sommarlov – nästa vecka börjar skolan igen för Kävlinge kommuns elever.
Eleverna kommer tillbaka till en skola som tillhör det bättre skiktet i landet. Vi har bra skolor i vår kommun. Trots det finns det elever som inte trivs på den skola de går på och därför ar är det så viktigt att det finns alternativ och att föräldrarna tillsammans med sitt barn kan välja var man vill gå i skolan. I Kävlinge finns det både privata och kommunala alternativ och det är något vi Moderater ser som väldigt centralt och vi ser gärna fler privata alternativ i vår kommun.
Även om vi Moderater tycker att skolorna i kommunen är bra, så är de inte så bra att de inte kan bli bättre.

Vi vill införa ett incitament för bättre kvalité och resultat i skolorna. En kvalitetspeng som ger de skolor som är duktiga en bonus. Det kan handla om förbättrade resultat i skolan, det kan var ökad trivsel eller något annat – exakt vad vi ska mäta får vi se. På vilket sätt och hur stor bonusen ska vara får vi fundera på. Det viktiga är att det ska löna sig för rektorerna och alla medarbetarna att förbättra kvalitén.
För att undvika betygsinflation, eller bara misstanke om det, vill vi införa en centraliserad rättning av de centrala proven. Alla elever som inte når godkänt i alla ämnen ska erbjudas sommarskola.

Alla dessa förslag gäller alla skolor i kommunen, privata som kommunala. Det ska vara samma förutsättningar oavsett huvudman för skolan. Vår slogan i valet ”Lika För Alla” gäller även här.

Jag ser hur fler barn och ungdomar väljer stillasittande fritidsaktiviteter. Min son föredrar att spela spel på Xbox än att syssla med idrott eller andra aktiviteter som innebär att han rör på sig. Fler barn får skjuts till skolan av sina föräldrar istället för att cykla. Som en reaktion på detta, men också för att förbättra måendet hos våra barn och därmed resultatet, vill vi Kävlingemoderater införa en timmes mer rörelse i skolan.
Detta är några av våra förslag för en skola där alla kan lyckas.

Ta ställning och dela artikeln