En välfungerande omsorg i kommunen och en vård med bra kvalitet för våra seniorer hänger ihop. Det är därför som region Skåne har skapat ett nytt hälso-och-sjukvårdsavtal med just våra mest sjuka äldre i centrum. Målet? Att de som är mest sköra ska slippa ta sig till vården, vården ska komma till dem.

Vi i kommunens omsorg erbjuder inskrivning i denna vårdform och regionen står för sin del med läkare från primärvården. I många fall ska då den äldre som är inskriven slippa komma in till sjukhuset utan istället kommer läkare till hen när det behövs. Minimera in och ut på sjukhus, utan istället vårdas tryggt och säkert hemma. Vare sig om hemma är ett särskilt boende eller ordinärt boende. Detta bygger på en samverkan och en utveckling av primärvården – för målet är att detta ska fungera dygnet runt – 7 dagar i veckan.

Var står vi då? Kommunens omsorg bemannar upp och omorganiserar för att möta behoven (något som ni säkert läst om i media). Önskan hade varit att region Skåne gjort detsamma. Sett till att primärvården i kommunen fungerar och har tillräckligt med resurser för att klara av de nya kraven. Det har de inte gjort. Här fallerar det röd-gröna styret i regionen. En omprioritering av resurser krävs för att få detta på plats. Vad skulle en sådan omprioritering av medel göra? Att trycket på sjukvården och de få vårdplatser vi har minskar. Vi har idag en mycket komplicerad sjukvårdsstruktur och organisation som kräver mer chefsled och administratörer än nödvändigt. Genom en effektivare struktur och organisation med personalen i centrum hade vi kunnat omprioritera resurser till primärvården och därmed fått en bättre vård för våra seniorer. Effekten för kommunens omsorg hade varit markant.

Vi i moderaterna kommer att fokusera på den nära vården, på att våra äldre får den vård som de har rätt till, i rätt tid. Rösta bort köerna den 9 september – rösta på moderaterna.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden
regionfullmäktigekandidat