Jag bor själv på landsbygden och kan på nära håll se hur dåligt resultatet har blivit på åkrarna i år. Lantbrukaren som arrenderar mina få hektar konstaterar att mina åkrar gett honom ett minus i år. På fälten intill odlar en annan lantbrukare vall till sina kor. När han skulle samla ihop det slagna gräset i strängar blev det inga strängar, bar ett stort dammoln runt traktorn.
Torkan denna sommar kommer att leda till stora bekymmer framöver för lantbrukare runt om i landet, inte bara i Kävlinge. Ekonomiska bekymmer till följd av dåliga skördar. Förluster och likviditetsbrist kan leda till att det inte finns pengar på konto inför höstsådden. Med ett sånt scenario kan problemen sträcka sig över flera år, trots bättre väderlek. Kanske är läget än värre för djurhållande lantbrukare som kan tvingas nödslakta sina djur för att det inte går att få tag på foder.

Moderaterna har lagt ett antal förslag för att hjälpa lantbrukarna i denna svåra situation. Både i det korta och långa perspektivet. Bland annat genom att snabba på utbetalningen av stöd för 2015-2017, tidigarelägga utbetalningen av stöd för 2018 och att skjuta upp momsinbetalningarna under hösten. Vi moderater anser att regeringen måste trycka på för att få ta del av EU:s krisfond och om det inte lyckas införa ett nationellt krisstöd.
Vi moderater föreslår även en permanent sänkt dieselskatt för lantbrukare, till skillnad från den höjning som regeringen föreslagit.
Utöver de rent ekonomiska förslagen finns även förslag om att minska regelkrångel och ge undantag från befintliga regelverk som tex mängden strö i boxarna.
Bollen ligger hos regeringen, än så länge är det Stefan Löfven och han regering som bestämmer. Och detta brådskar – det börjar bli dags att visa handlingskraft så här fem i tolv på mandatperioden. Det här är inte en fråga som kan utredas i ett par år…då kommer vi att ha betydligt färre lantbrukare här i landet.

Läs hela Moderaternas PM här 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden