Att ha en fungerande omsorg som finns där när du behöver den är en av de mest grundläggande uppgifter en kommun har. Jag ska erkänna att jag inte har haft så stor direktkontakt med omsorgen än så länge. Men som anhörig ser jag vilket stöd den är när den finns och fungerar. Som exempel för barn med föräldrar som behöver hemvård eller för föräldrar och syskon som behöver avlastning. Du ska kunna känna dig trygg med att det fungerar.

Vi i moderaterna i Kävlinge vill säkra att vår omsorg har en bra kvalitet genom ett positivt incitament – kvalitetspeng. De enheter som når våra uppsatta mål ska också få effekt av detta och på så sätt kunna utveckla verksamheten och kvalitén ytterligare. Exakt hur detta ska utformas får vi återkomma till men principen att det ska belönas att göra något extra för våra brukare är en viktig princip.

En viktig del inom omsorgen är maten. För många äldre är måltiderna höjdpunkterna på dagen. Det är därför självklart för mig och för oss i moderaterna att vi gör mesta möjliga av just maten och måltiderna på våra boenden. Därför vill vi utmana ytterligare. Att vi är på sjätte plats i landet när våra invånare får ge betyg på maten är riktigt bra, men vi satsar högre. Vi är övertygade om att vi kan bli bäst.

En sak som jag får höra mycket när jag är ute och pratar med er som invånare är att vi behöver fler bostäder, trygghetsboende, seniorboende. Något som vi i moderaterna kommer att se till att bygga. Vi vill se trygghetsboende i Löddeköpinge, varför inte i folkets park? Men även boende på flera ställen i kommunen. Vi ser väldigt positivt på privata initiativ. Införandet av LOV inom äldreomsorgen gör att privata aktörer kan etablera sig i vår kommun och den som har behov kan välja var man ska bo och i vems regi – kommunens eller någon av de andra aktörernas. Privata aktörers boende ger också en buffert för att hantera tillfälliga toppar, utan att det kostar kommuninvånarna något.Med detta som bakgrund mycket positiva till nyetableringar av privata alternativ i vår kommun.

 

Johan Ericsson

Fullmäktigekandidat