Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 december, 2018

Planen för Kullagården

I onsdags tog socialnämnden beslutet att under 2019 avveckla det särskilda boendet på Kullagården i Kävlinge. Ett beslut som rört upp mycket känslor. Förståeligt och givet. Ett beslut som påverkar individer på detta sätt är bland det svåraste vi kan ta, och vi har alla full respekt och förståelse för de anhöriga och boendes reaktion.  Men – låt mig försöka ge framtidsplanen för Kullagården, något som också är en del av beslutet i onsdags.

Kullagården ligger bra till i Kävlinge, centralt och nära vårdcentral och den nya stadsdelen – Stationsstaden. Här har vi mest servicelägenheter, dvs lägenheter som våra seniorer får via bistånd och sedan får stöd via hemtjänsten. Vi har en liten särskilt boende avdelning med 7 platser, där det idag bor 6 personer. Särskilt boende har ett helt annat regelverk än servicelägenheter, på bemanning och på arbetsmiljö. Ett regelverk som styrs via lagar och som har skärpts senaste åren. En så liten enhet kommer att bli och är redan, en utmaning att bemanna.

Regelbundet tas en lokalförsörjningsplan fram för kommunen. En plan som ser till det framtida behovet i kommunen av hemvård och LSS boende, skolor och förskolor. Här visar det sig att vi har ett ökat behov av servicelägenheter men också en stort efterfrågad boendeform vi saknar idag – nämligen trygghetsboende. Trygghetsboende i form av hyreslägenheter som man kan stå i kö till utan att ha bistånd, men som det ändå finns en viss service knuten till. Idealiskt att bygga ett sådant boende i Kävlinge är på Kullagården där mycket redan finns omkring och ytan finns. Vi ser också över att bygga motsvarande i Löddeköpinge – där exempelvis folketspark hade varit lämpligt ur moderaternas synvinkel. Men om vi går tillbaka till Kävlinge och Kullagården. Det kommunala bostadsbolaget har gjort en skiss över området som innebär att vi får ett 40 tal trygghetsboende, fler servicelägenheter och bättre personalutrymme därmed arbetsmiljö. Kullagården renodlas till kommunalt service- och trygghetsboende och det kommunala särskilda boendet i Kävlinge finns på Billingshäll, som är en större enhet (även om avdelningarna separat är mindre).

Så, för att få till denna helhet behöver det särskilda boendet på Kullagården avvecklas. Nu finns det lediga platser på både kommunala boende runt om i kommunen och även på privata, så de boende och deras anhöriga kan välja det som passar, ja näst bäst. För det är klart att allra bäst ur deras perspektiv är att bo kvar. Det är aldrig idealiskt eller perfekt att ta detta beslutet, men när platser finns och boendet inte är fullt så var tiden inne.
Så, genom att säga ja till förslaget att avveckla Kullagårdens särskilda boende sa vi också ja till att utveckla Kullagården med trygghetsboende och servicelägenheter. Ett nej till förslaget hade inneburit att vi behållit just det särskilda boendet, men sagt nej till trygghetsboende och fler servicelägenheter på Kullagården.

Så vad händer nu? Nu kommer allt göras för att flytten för de boende ska vara så bra som möjligt. Detta sker tillsammans med boende, deras anhöriga och personalen som känner dem väl. När det är gjort kommer arbetet med Kullagården att fortsätta. Fram tills att byggnation sker kommer lokalerna användas inom omsorgen, där stort behov finns.

Annsofie Thuresson
ordf socialnämnden

Ta ställning och dela artikeln