Kallelse till årsmöte samt nomineringsstämman skickades ut för drygt tre veckor sedan till samtliga medlemmar.

I dokumenten nedan hittar ni kallelse, dagordning, motioner, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt övrig information.

Föredragningslista

Föredragningslista vid årsmöte 2019 För Moderaterna i Kävlinge.

Funktionärslista

Ekonomi

Bokslut ÅR 2018-12-31, Verksamhetsberättelse 2018 samt Revisionsbrev 2019.

Motioner och svar;

Motion om Makerspace – Svar på motion om Makerspace

Motion angående ekonomiskt stöd till MUF i Kävlinge – Svar Motion angående ekonomiskt stöd till MUF i Kävlinge

Motion – nolltolerans hot – Svar på motion om Nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och hot.

Motion om centrumutvecklare – Svar på motion om cenrumutveckling

Valberedningen

Valberedningens förslag till Styrelse

Välkomna!