Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 april, 2019

Än en gång har staten visat uppenbar nonchalans mot Kävlinge kommun

I hela processen ända från de första diskussionerna om att stänga Barsebäcksverket har staten valt att totalt utestänga kommunen. Vi fick aldrig en chans att ha synpunkter inför stängningen och dess konsekvenser. Det innebar att Kävlinge fick ta alla w för den överdimensionerade räddningstjänsten som staten en gång tvingade kommunen att etablera. Vi blev med ett mellanlager som vi nu inte vet när det kan avvecklas.

Nu har man beslutat att göra området och ledningarna till riksintresse utan att vi ens kunnat lämna synpunkter. Det är ett möte inbokat till den 7 maj men det känns meningslöst just nu. Området blir riksintresse för energiproduktion, vilket kan innebära att man etablerar nya anläggningar utan att vi kan påverka. Man pratar om vindkraft, men det kan lika väl bli gas eller kol.

Det är en stor fara när staten agerar på detta sätt mot kommunerna. Man väljer att köra över kommunerna när det passar. Dialog blir det om kommunerna tycker rätt, annars kan det kvitta.

Den lokala demokratin urholkas och förhållandet mellan stat och kommun blir ett vi och dom spel. Det kan inte vara meningen att kommunerna ska se staten som det stora problemet när man försöker göra det bästa för invånarna och skapa långsiktiga lösningar.

Vi kommer att fortsätta driva vår vision om en Barsebäcks sjöstad och vi kommer att göra allt för att motverka nya stora industrietableringar längs Öresund.


Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

Länkar;
Energimyndigheten: Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

 

Ta ställning och dela artikeln