Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 april, 2019

Föreningsstödet ska höjas – lika förutsättningar

Vi har många föreningar i kommunen som gör ett fantastiskt jobb på många plan. Idrottsföreningar som med sin verksamhet ökar folkhälsan, föreningar som bidrar till engagemang i samhället bland både unga och gamla och många föreningar som hjälper nyanlända att komma in i det svenska samhället. Vårt föreningsliv är en viktig del av vårt samhälle.

Därför ser vi över förutsättningarna för kommunens föreningar. Det är viktigt att alla föreningar ges förutsättningar att fortleva och förhoppningsvis utvecklas.

Jag pratade med många föreningsaktiva i valrörelsen som vittnade om att det ekonomiska föreningsstödet i kommunen var för lågt, men också om orättvisor i vilket stöd olika föreningar får.

Från alliansens sida har vi varit tydliga – föreningsstödet ska höjas. Men vi har också konstaterat att vi måste se över hur vi fördelar stödet så vi inte fortsätter att snedfördela stödet. Om vi bara rakt av höjer det ekonomiska stödet kommer denna snedfördelning att permanentas och till och med förvärras.

Vi har föreningar i vår kommun som utöver det kontanta stödet även får nyttja lokaler utan hyreskostnad, vi har föreningar som betalar hyra för lokaler per timme men som inrett dem på ett sätt så att ingen annan förening kan nyttja dem och vi har föreningar som betalar en subventionerad hyra för den tid de nyttjar tex en idrottshall. Dessa hyresformer är en form av stöd som vissa andra föreningar inte alls får dra nytta av, då de inte av olika skäl har tillgång till en föreningslokal eller själva äger en egen lokal eller anläggning.

Arbetsliv och Fritidsnämnden fick i uppdrag att se över detta och detta arbete pågår för fullt. Det är ett gediget arbete och det är viktigt att vi gör det noggrant så slutresultatet blir lite mindre orättvist än det är idag. För helt rättvist kommer det aldrig att kunna bli.

Från politiskt håll följer vi detta noga och får nu löpande information av den som gör översynen. Målsättningen är att vi kan ha ett förslag framme i sommar som vi kommer att skicka ut till föreningarna så de kan komma med synpunkter på.

En ordentlig översyn får inte vara ett hastverk och då tar det dessvärre lite tid. Vi från Alliansen har målsättningen att det ska bli så bra det bara kan och att föreningarna får bättre förutsättningar.

Johan Ericsson
Ordförande Arbetsliv och Fritid

Ta ställning och dela artikeln