På det ordinarie årsmötet den 25 mars sköts punkterna Fastställande av balans- och resultaträkning och Ansvarsfrihet till styrelsen upp. Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att kalla till ett extra årsmöte där dessa två frågor avhandlas, vilket härmed görs.

Det extra årsmötet hålls i samband med gruppmöte klockan 1800 den 22 april. Revisorerna kommer att presentera sin revisionsberättelse senast på årsmötet.

Edit: Det går att ladda ner revisionsberättelse här; pdf

Dagordning för det extra årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av det extra årsmötets utlysning
 8. Revisorernas berättelse och fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Övriga ärenden
 11. Mötet avslutas

Välkommen!

/Kävlingemoderaternas styrelse

För mer information / underlag kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se