Socialtjänsten har till uppgift att hjälpa människor i kris och/eller nöd. En del av detta handlar om människor i ekonomiska svårigheter. Alla har rätt till hjälp från kommunen när andra möjligheter till hjälp inte finns. Detta är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och jag tror de flesta är överens om detta.

Ytterst har varje människa ansvar för sitt eget liv, det glöms ofta bort i debatten.

Socialtjänstens ekonomiska bistånd och försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag, är en rättighet men också förenat med skyldigheter. Det är tänkt som ett tillfälligt stöd under tiden bidragstagaren kommer på fötter. Det är därför vi nu ställer krav på att människor som för försörjningsstöd ska aktivt söka jobb, utbilda sig, delta i praktik och inte minst acceptera erbjudna jobb, annars kan vi komma att stoppa utbetalningarna. Försörjningsstöd ska inte kunna användas som betald ledighet.

Ibland behövs tillfälligt stöd då utbetalning av ersättning eller lön av olika skäl blir fördröjd. När den försenade utbetalningen väl kommer ska det tillfälliga stödet från kommunen betalas tillbaka. När det handlar om nyanlända som väntar på etableringsstödet kallas detta för ett etableringslån, men principen ska gälla för alla som får ekonomiskt stöd i en sådan situation. Det skulle kunna handla om någon som börjat ett nytt jobb mitt i en månad och första löneutbetalningen en halv månad bort. När lönen kommer för den period som man fått ekonomiskt bistånd för ska pengarna man fått i stöd betalas tillbaka.

I just de nyanländas fall handlar det om att kommunen betalar ut försörjningsstöd i två månader innan pengarna från staten, etableringsstödet, kommer. När pengarna från staten kommer så betalas pengar ut för den period som den sökande redan fått pengar för av kommunen. Då ska pengarna kommunen betalt ut betalas tillbaka. Det är inte rimligt att man får ersättning två gånger för samma period. Det handlar inte om att pungslå människor som inte har några pengar. De får ersättning för de gångna månaderna på ett bräde i samband med den första utbetalningen.

Det är viktigt att vi markerar att oavsett bakgrund är ekonomiskt stöd från kommunen den sista utvägen, en tillfällig lösning, i väntan på en mer permanent lösning med egen försörjning.

 

Johan Ericsson
Ordförande Arbete och Fritid