14 juni, 2022

Nu inför vi både ungdomskort och seniorresor

På kommunfullmäktige den 13 juni togs två viktiga beslut. Dels att delar av skolskjutsen ska gå över till linjetrafik för våra äldre elever – som då i samband med detta får ett ungdomskort, dels att vi inför fria seniorresor inom kommunen för våra invånare som är 70+.

Varför gör vi detta? Vi ser att på sikt behöver vi, för att dels behålla kollektivtrafiken och dels för att få till bättre turer, få upp antal åkande på våra linjer. Idag går skolbussarna direkt efter linjetrafiken och våra äldre elever kan mycket väl åka linjetrafiken istället, under förutsättning att hållplatser görs säkrare, att vissa omdragningar görs i linjerna samt att ny linjedragning kommer till från Lilla Harrie via Stora Harrie in till Kävlinge. Dessa förutsättningar kommer skapas och då ser vi det mycket positivt att få in vanan att åka hållbart. Genom att välja ungdomskortet för årskurs 7-9 samt gymnasiet så får dessutom alla ungdomar, oavsett om de åker skolskjuts eller inte, tillgång till att åka fria resor dygnet runt i Skåne. Det är en frihetsreform som heter duga. De kommer kunna ta sig till kompisar, fritidsaktiviteter, affärer, hav och bad via kollektivtrafiken utan kostad för den enskilde.

Som ni säkert har sett har Liberalerna gått ut och sagt att ”de hellre satsar dessa 3,2 miljonerna på skolan” – då ska ni ha med er att det är falsk matematik. Ungdomskortet för gymnasieungdomarna kostar ungefär 400 000 kr mer än nuvarande kort, det säger de nej till. Skillnaden mellan upphandlad skolskjuts och linjetrafik är mindre, runt 1 miljon inledningsvis och kommer minska efterhand som vår befokning ökar. De jämför äpplen och päron och gör sken av något som inte är. Handlingarna finns på Kävlinge kommuns hemsida, så det är enkelt att kolla för dig om du är nyfiken. För oss Moderater är ungdomskortet, som vi skrev ovan, en frihetsreform som dessutom både möjliggör ett hållbart resande, utvecklar vår kollektivtrafik och får till nya linjer i kommunen.

Ytterkligare ett viktigt beslut togs – och det är att införa fria seniorresor inom kommunen för våra invånare som är 70 år och äldre. Det innebär att man då kan åka fritt inom kommunen via tåg, buss och närtrafik, alla dagar om året, alla tider på dygnet. Våra seniorer kan lättare ta sig till affärer, bibliotek och till vänner och vi kommer även på detta sätt få upp åkandet i kollektivtrafiken.

Vi Moderater står får en trygg kommun, en hållbar kommun, en kommun där din frihet är större. Dessa beslut är i linje med detta.

Ta ställning och dela artikeln