6 december, 2022

Valen är klubbade till nämnder och styrelser!

På fullmäktige den 5 december klubbades alla valen, vilket också innebär att det står klart vem som företräder moderaterna kommande mandtaperiod. Nedan ser ni listan – stort grattis till er alla!

Kommunstyrelse tillika krisledningsnämnd
Annsofie Thuresson – ordförande
Johan Douglies – vice ordförande
Anders Lindvall – ledamot
Sofia Lindblom – ledamot
Patrik Bengtsson – ledamot
Mikael Elmvik – ersättare
Josefin Hylander – ersättare
Mathias Hörstedt – ersättare
Ulf Nordström – ersättare

Arbetsliv – och fritidsnämnden
Johan Douglies – ordförande
Mikael Elmvik – ledamot
Josefin Hylander – ledamot
Sonja Ivkovic – ledamot
Margaret Holmström – ledamot
Jesper Månsson – ersättare
Britt Tullberg – ersättare
Fredrik Sturesson – ersättare
Ulf Arvidsson – ersättare

Bygg – och miljönämnden
Anders Lindvall – ordförande
Magnus Netterheim – ledamot
Ulf Dunker – ledamot
Johan Westin – ledamot
Anastasia Malmros – ledamot
Patrik Sundqvist – ersättare
Petter Oscarsson – ersättare
Matilda Gradén – ersättare
Johan Rudenå – ersättare
Kjell Lindh – ersättare

Omsorgsnämnden
Patrik Bengtsson – ordförande
Anna Elmvik – vice ordförande
Kjell-Arne Ohlsson – ledamot
Mari Tura – ledamot
Rigel Arvidsson – ledamot
Anna Kristensen – ersättare
Philip Ek – ersättare
Ulrika Douglies – ersättare
Alexander Almström – ersättare

Utbildningsnämnden
Sofia Lindblom – ordförande
Magnus Thuresson – ledamot
Navid Ghannad – ledamot
Joy Nilsson – ledamot
Ulla Nordström – ersättare
Catharina Thott – ersättare
Pontus Salenbo – ersättare
Benjamin Altenstam – ersättare
Annica Kunkel – Åkerlund – ersättare

KKB
Christian Lindblom – ordförande
Mathias Hörstedt – ledamot
Per Olsson – suppleant

KKL
Pia Almström – ordförande
Magnus Hylander – ledamot
Patrik Bengtsson – suppleant

Revisor
Claes Henriksson – vice ordförande

Överförmyndare
Josefin Hylander

Begravningsombud
Ulf Nordström

Ta ställning och dela artikeln