23 maj, 2023

Majoritetens budget 2024 är klar

Tillsammans tar vi ansvar i en utmanande tid

I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.

Så inleds Kävlinge kommuns nya vision, en vision som vi arbetat fram tillsammans, samtliga partier och tjänstepersoner. En vision som visar den kommun vi är och vill vara. En kommun som vågar, som går före och som levererar till våra kommuninvånare, våra besökare och våra näringsidkare.

Jag är medveten om att detta är höga ambitioner i en turbulent tid. Alla Sveriges kommuner står inför samma utmaning. Höjda priser, räntor och inflation som i sin tur påverkar hela den kommunala verksamheten. Men i relation till andra står vi oss väl rustade. Som en historiskt välskött kommun har vi muskler att klara oss väl igenom kommande år. Budget 2024, KELP 2025-2026 visar tydligt på detta.

2024 är det år under senaste decenniet som haft sämst förutsättningar med tanke på ovan nämnda utmaningar. Om prognoserna realiseras så vänder det dock 2025 för att ännu mer förbättras 2026. Det innebär att det krävs politisk eftertanke och prioritering. Vad behöver vi göra, under synes ett år, för att upprätthålla en hög livskvalitet och för att skapa de bästa möjligheterna så som vår nya vision säger? För oss i majoriteten har vi tagit tre ställningstagande:

  • Vi frångår överskottsmålet under 2024
  • Vi fokuserar på kärnverksamheten
  • Vi budgeterar med ett mindre överskott för år 2024 för delar av övrig verksamhet

Vad innebär detta? Låt oss börja med grunden. Alla nämnder får full kompensation enligt våra ekonomiska regler, dvs för volymer, för priser och för löner. Vi kompenserar också fullt ut för nya lokaler så att detta inte ger effekt på nämndernas budgetar och ger dolda sparkrav. För att kunna göra detta lägger vi en budget i balans men utan överskott. Detta sker under ett år: 2024. Anledningen är att vi därmed inte behöver ge besparingskrav på vår kärnverksamhet, utbildning och omsorg. ”Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna frö att alla människor ska utvecklas och njuta av en hög livskvalitet.”

Övriga verksamheter så som Kommunstyrelsen och Arbetsliv- och fritid får, efter kompensationerna för pris såväl som lön, ett tillfälligt överskottskrav om varierad storlek – detta för att bidra till en budget i balans.

Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att inspirera andra med våra initiativ.

Så lyder andra delen av vår nya vision. Vi är en kommun som ligger bra till och som har fantastiska förutsättningar i vårt läge och i vår plats. Detta fortsätter vi att vårda och utveckla kommande år. Vi är en attraktiv kommun för våra exploatörer och vi ser fortsatt ett tryck på att få flytta hit och vara en del av vår gemenskap.

Det finns en retorik som ofta används inom politiken som innebär att satsningar enkom innebär mer pengar. Med det sagt gör vi stora satsningar på 2024 med betydligt tillförda medel till flera av våra verksamheter. Men satsningar är också mer än pengar. Det är att hitta nya arbetssätt, det är att våga testa, det är att prioritera till och prioritera bort. Detta mandat och uppdrag har våra nämnder och styrelser – ett uppdrag de tar väl vara på i det arbete som redan påbörjats. Men bra satsningar är också att emellanåt, med eftertanke, planera, analysera och reflektera inför framtiden.

Det är lätt att tro att kommunen är kommunhuset och de som jobbar där inne. Men vi är alla kommunen, kommunen är alla. Vad är det kommunen ska ha för uppgift i framtiden? Vi ser en utveckling i samhället där mer och mer läggs på den skattefinansierade verksamheten, men det innebär också i förlängningen att något behöver skalas bort, att arbetssätt behöver förändras och att vi behöver arbeta mer tillsammans – alla i kommunen. 2024 kommer vi därför att inleda medborgardialoger med våra råd och föreningar för att lyssna in vad de tycker är kommunens uppdrag i framtiden – och hur rustar vi oss för detta i samverkan och upprätthåller en god service och ett gott bemötande?

Så, mina vänner, 2024 kommer vara ett år för just eftertanke, för planering inför kommande år och ett år där vi tillsammans tar ansvar i en utmanande tid. ”I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar” säger en del av visionen. Det innebär ett stort ansvar men också stora möjligheter. För i Kävlinge kommun ska våra barn få de bästa förutsättningarna och våra äldre en guldkant på tillvaron. Majoritetens budget skapar förutsättningar för just detta.

Annsofie
KSO Kävlinge kommun

Ta ställning och dela artikeln