Måndagens debatt i fullmäktige som ledde fram till beslutet att införa LOV (Lagen Om Valfrihet) inom särskilda boende inom hemvården gav mig en hel del intressanta reflektioner.

LOV innebär att företag kan bli ackrediterade och erbjuda kommuninvånare sina tjänster inom de områdena som vi bestämmer – i detta fall särskilt boende. Den som är berättigad till ett särskilt boende kan då välja ett av kommunens boenden eller något av de ackrediterade boendena.

Kvalitetskraven är de samma som på kommunens boenden. Ersättningen per brukare till företagen är den samma som kommunen spenderar per brukare i sina egna boenden. Det innebär med andra ord inget krav på kvalitetshöjning eller kostnadsbesparing för kommunen. Konkurrensen mellan företagen om att vara ett attraktivt val kan mycket väl komma att öka kvalitén, men det är inte kommunen som ställer krav på förhöjd kvalité.

Catrine Tufvesson(S) försökte argumentera på ett sätt som om hon skulle avslöja att detta var något vi moderater i synnerhet och kvintetten i största allmänhet gör av ideologiska skäl.

Det Catrine helt har missat är vi gör detta av just ideologiska skäl, och det är ingen hemlighet – inget vi försöker dölja. För oss är den enskilda människans rätt att styra över sitt liv central. Catrines partikamrat Gunni Gustavsson visade tydligt att socialdemokraterna är kvar i 80-talet med sin världsuppfattning när hon tyckte att det redan finns valfrihet – flera boenden att välja på, alla med kommunen som huvudman, och inga lediga platser.

Samma retorik som på 80-talet med TV-utbudet, två statligt kontrollerade kanaler räcker väl. Då finns det ju att välja på.

Jan Persson(v) kom nog med det märkligaste inlägget i debatten då han började prata om tiden då en hel del människor inte hade råd att tex gå till läkaren. Välfärdsreformerna som genomförts sedan den tiden är riktig valfrihet.

Men Jan, det är ingen valfrihet att ha möjlighet att gå till en läkare. Det är lägstanivå på hur vi ska ha det i vårt land. Valfriheten ligger i att kunna välja vilken läkare och vilket sjukhus.

Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet, är tydliga med sin ideologiska position inför kommande val. Allt ska göras i egen regi för då har vi som politiker möjligheten att säkerställa att folk inte gör egna val. Blir det dyrare att göra allt i egen regi till följd av bristande effektivitet så är det ju bara att höja skatten.
Det är ju jättelångt kvar till ett 100%-igt skatteuttag….

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge
Ordförande Tekniska nämnden