På moderaternas arbetsstämma i Örebro röstades det skånska förslaget om kommunala poliser ner.

Jag kan se vissa poänger med att man kommunalt kan stärka upp polisnärvaron i kommunen. Tillfälligt vid behov eller permanent för att öka den långsiktiga tryggheten i kommunen. Poliser som skulle kunna ta sig an ”vardagsbrott” som idag läggs ner innan bläcket på anmälan hunnit torka. Dessa positiva effekter till trots ser jag en del övervägande negativa aspekter.

Risken är överhängande att den statliga polisen sakta men säkert minskar sin lokala närvaro och att kommunerna får fylla på med egna poliser för att ha en polisiär närvaro i kommunen. Denna risk är oberoende om de kommunala poliserna är en del av den statliga polismyndigheten en lokal polismyndighet. Resultatet blir det samma – kostnader som ska ligga på staten vältras över på kommunerna.

Skulle det genomföras som en lokal polismyndighet är risken för gränsdragningsproblem stor. Ska den lokala polisen ta hand om ett villainbrott? Ska den ta hand om flera villa inbrott i samma område? Ska den till och med ta hand om en våg av villainbrott? Ska en brottsutredning som växer under utredningen och blir för stor för den lokala polismyndigheten, flyttas över till den statliga polisen och kanske läggas ner för att de inte har resurser eller inte anser att det aktuella brottet är prioriterat?

Vi skulle vara tillbaka där vi var före omorganisationen fast med fler ännu mindre polismyndigheter och en betydligt större nationell organisation. Det kanske inte är fel i sig att gå tillbaka till fler polismyndigheter men då ska det inte göras smygvägen med kommunerna som finansiärer – vi har tillräckligt med ekonomiska utmaningar kommunerna.

Alternativet att kommunerna kan köpa poliskapacitet lokalt är inte heller bra alternativ. Hur ska kommunerna kunna säkerställa att de får vad de betalar för. På sikt skulle det troligen resultera i att de kommuner som inte betalar heller inte får någon polisiär närvaro värd namnet. ”Normalnivån” utan tillköp skulle sannolikt sänkas.

Polisen måste få ordning på sin organisation. Det måste finnas en lokal närvaro och då krävs fler poliser. Lokala poliser måste finnas men de ska inte betalas av kommunerna. Det måste bli ett stopp på att staten lägger över ansvar på kommunerna utan att skicka med pengar och då ska inte vi moderater driva frågor som resulterar i just detta.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna