Regionens budget för 2018 är klubbad. Vi är glada för att skatteökningen stoppades men tyvärr så klubbades styrets budget igenom efter att SD lagt ner sina röster. Detta ger mindre resurser till vården och primärvården än vad alliansens förslag innebar. Det är illa. Illa för vår vårdcentral i Kävlinge. En vårdcentral som kämpar, trots många listade. En vårdcentral som fortfarande inte har fulla öppettider. En vårdcentral som fortfarande är helt beroende av hyrsköterskor och hyrläkare. En vårdcentral som stängt äldremottagningen, saknar KOL/Astmamottagning och livstilsmottagning. Kort sagt, en vårdcentral som hade gynnats av alliansens budget och ökade resurser får nu försöka klara sig på det rödgröna styrets nästan obefintliga satsningar.

Om vi ser tillbaka på valet 2014 så gick Henrik Fritzon och Roland Palmqvist ut stort och lovade en vårdcentral till Furulund – prioriterat sa de. (http://kavlinge.lokaltidningen.se/s-utlovar-vaardfilial-i-furulund-/20140410/artikler/140409905/).
Hur hade detta hjälpt Kävlinge? Jo, det är så många listade att man inte hinner med, det finns underlag för fler vårdcentraler. Inte bara filialer utan en riktigt vårdcentral. Betänk hur stationsstaden kommer att växa? Därmed växer underlaget. Vi är glada när vi läser att den privata vårdcentralen i Bjärred tänker öppna en filial med en läkare och sjuksköterska i Furulund. Det är bra, men inte det som socialdemokraterna lovade, och med all säkerhet, inte det som de vill se.

Så frågan kvarstår. Vad gör (s)tyret för att se till att primärvården får de resurser som krävs? Vad gör socialdemokraterna i Kävlinge för att påverka deras kolleger i regionen?

Vi håller ständig dialog med våra regionpolitiker. Vi skriver debattartiklar, vi gör besök, vi lyssnar in personal, vi samtalar med våra invånare och vi påverkar, varje dag, för att våra invånare ska få det som de förtjänar – en bra och tillgänglig vårdcentral.

 

Johan Ericsson               Annsofie Thuresson
Ordförande                     Vice Ordförande
Kävlingemoderaterna     Kävlingemoderaterna