Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 januari, 2019

Så möter vi ”äldreboomen”

Idag (3/1-19) i sydsvenskan kan vi läsa om ”äldreboomen” som nu är på ingång inom de närmaste 10 åren och som kommer ställa stora krav på kommunerna. Så länge som jag varit aktiv har vi talat om detta och ja, förberett oss. En del i omorganiseringen som skett i Kävlinge kommun är just att möta framtidens utmaningar som ”äldreboomen” – och tidigare socialnämnden och numera omsorgsnämnden har redan tagit steg för att förbereda och har en tydlig plan för hur arbetet ser ut de närmaste åren.

Vi vet att större krav kommer ställas, att våra äldre vill ha en större flexibilitet av att både kunna välja särskilt boende, men också mellanformer av boende eller bo kvar hemma. Hela organisationen inom omsorgen är därför ändrad till att möta just detta. Det viktiga förebyggande arbetet, att möta de som vill bo hemma och de som vill flytta till nya boendeformer och särskilda boende.

Här är några exempel på vad vi har gjort, gör och kommer att göra för att möta framtidens utmaningar inom hemvården:

  • Satsa på förebyggande verksamhet som balansträning, öppna dagcentraler, måltidsvän och bra mat. Det finns mycket mer som är gjort och som vi kommer att göra. Vi kommer se särskilt på den upplevda ensamheten och vad vi kan göra för något för att nå dessa personer.
  • Fortsatta satsningar på maten, både till de som bor i ordinärt boende och de som bor i mellanalternativ och särskilda boende. Vi är en av de kommunerna som ligger längst fram och vi ska fortsätta vara drivande i Sverige inom detta område.
  • Utöka servicelägenheterna. Detta är en mellanboendeform som är biståndsbedömd och som får stöd via hemvården, men lägenheterna ligger nära dagcentraler och våra verksamheter. Här ser vi att vi kan utöka antalet lägenheter, bland annat runt Kullagården när området byggs om och utvecklas.
  • Uppföra trygghetsboende. Detta är också en mellanform – men denna är inte biståndsbedömd. Här ställer man sig i kö som en vanlig hyreslägenhet men den är inriktad till en viss åldersgrupp och har också viss service och gemensamhetsutrymme. Detta kommer vi att uppföra i både de västra och östra delarna i kommunen
  • Vi har infört LOV på särskilt boende och har idag ingen kö utan lediga platser. Vi har också redan godkänt en detaljplan i Löddeköpinge för ytterligare ett särskilt boende med drygt 50 platser som börjar byggas på inom kort. Det finns fler intressenter i kommunen vilket gör att vi ligger gott i plan för att tillgodose särskilda boende.
  • Fokusera på att vår personal gör det som de är utbildade till. Omsorgsutbildad personal ska fokusera på just omsorgen. Vi har ställt om så att våra servicetjänster (städ och tvätt) görs av LOV-företag så att våra undersköterskor kan arbeta med omsorg, men även inom omsorgen kan vi göra mer och införa fler typer av tjänster. Hemtjänsten är central i att möta ”äldreboomen”
  • Bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Att ge karriärmöjligheter, en bra arbetsmiljö och trygghet i anställning är viktigt för att vår personal ska stanna och vi ska kunna ge en bra omsorg till våra invånare.
  • Att nogsamt följa och utveckla hälso- och sjukvårdsavtalet i samarbete med övriga skånska kommuner och regionen. Här kan vi möta våra mest sköra äldre så att vi kan fokusera på det som är viktigt. Men vi kommer också att utveckla exempelvis synhjälpmedel så att de som vill har möjlighet att bo hemma längre. Dessutom inkluderas psykiatrin, vilket vi ser är en utmaning för våra äldre framöver. Det är också därför första punkten är viktigt att arbeta med.

Jag ser att vi i Kävlinge är mycket gott rustade för framtiden och vi har en verksamhet och en ledning som är förberedd på framtidens hemvård. Vi i moderaterna och tillsammans med vännerna i alliansen är väl medvetna om utmaningarna och redo att ta oss an dem.

Annsofie Thuresson
ordf omsorgsnämnden

Ta ställning och dela artikeln