15 november, 2022

Pressmeddelande – En budget som ger stabilitet och en plattform med framtidstro

I en tuff tid finns nu en budget som ger bra förutsättningar för 2023. I samband med att budget
behandlas kommer majoritetsstyret bifoga den förhandlade politiska plattformen för 2023-
2026, med yrkandet att den inarbetas i budgetarbetet framöver och därmed präglar de
närmaste åren i kommunen.


”Det är mycket tuffa tider för kommunen. Det är tider för ansvar, för prioritering men också
för framtidstro.” säger Annsofie Thuresson, gruppledare för Moderaterna. ”Vi har en budget
med full lönekompensation, befolkningskompensation samt priskompensation till nämnderna,
detta utan att höja skatten. Men vi sätter också ett effektiviseringskrav på 1%. 2023 är i balans
men utmaningarna är större för 2024, därför kommer vi också lägga ett direktiv om att
genomlysa alla sektorer i ekonomiprocessen för att visa vilka alternativ som finns för att nå
balans även 2024 – det är det mest rimliga och ansvarsfulla att göra i detta läge.”

”Vår plattform kommer inarbetas i budgeten och genomsyra verksamheten de kommande fyra
åren med fokus på kärnverksamhet, kvalitet, valfrihet, äganderätt och alla likas villkor.”
fortsätter Annsofie.

”Vår plattform sätter fokus på flera viktiga reformer och förändringar” säger Henrik Ekberg,
gruppledare för Sverigedemokraterna. ”Att se över möjligheterna att införa äldrekuratorer på
våra boenden, kanske tillsammans med regionen, är en del. Att kommunen ska fokusera på
service och bemötande på riktigt är centralt – där exempelvis tillgänglighetsfrågorna ligger
oss varmt om hjärtat och jag kommer arbeta särskilt med under kommande mandatperiod.”

”Flera initiativ finns inom skolans område som är centrala.” säger Jessica Wiederhielm,
gruppledare för Kristdemokraterna. ”Trygghet och studiero är ett område vi kommer arbeta
för att stärka, men vi har också stort fokus på elevhälsan, hur vi ska kunna göra för att öka
närvaron och minska den psykiska ohälsan hos våra unga.”

Plattformen har tre utgångspunkter för 2023-2026: ordning och reda i ekonomin, förbättrad
service och bemötande på riktigt, samt samverkan. Detta är grunden för majoritetsstyrets
riktning kommande mandatperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Annsofie Thuresson – Moderaterna
Mobil: 0709-739205

Henrik Ekberg – Sverigedemokraterna
Mobil: 0735-310084

Jessica Wiederhielm – Kristdemokraterna
Mobil: 0737-383497

Ta ställning och dela artikeln