Mellanlagret i Barsebäck

Bakgrund Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 9 maj 2014 undanröjt mark- och miljödomstolens dom (innefattande även länsstyrelsens och nämndens beslut). Ärendet gällde kommunens  avslag på ansökan om bygglov för lagerbyggnad för mellanlagring av kärntekniskt...

Förenklingar i PBL från 2:e juli

Den 4:e juni gick som väntat en hel del förenklingar igenom inom PBL, eller Plan och Bygglagen. Se tidigare inlägg om det här. Den 2:a juli kommer dessa förenklingar träda i kraft. Utöver det som redan nämnts här och i övrig media finns det en del andra mindre kända...

Att stå med en fot i varje läger…

Igår, den 9 juni,  stod fullmäktige på agendan och bland annat debatterades, åter igen, beslutet om hur det nya LSS-boendet i Furulund ska drivas. Från vår och alliansens sida ser vi det som en möjlighet och en naturlig väg att gå att erbjuda våra omsorgsbolag att...

Avtal med Midroc om Östra centrum klart

Nu skapar vi ett nytt kapitel i Kävlinges historia – en helt ny stadsdel. Vi har nu nått en överenskommelse om exploateringsavtal och detaljplan. De viktigaste delarna är Vi bygger en ny förskola med åtta avdelningar på området. Den ska hyras av kommunen. Det...