30 januari, 2024

Handlingar till Årsmöte 2024

Handlingar årsmöte:

8 Verksamhetsberättelse

9 Revisorernas berättelse och fastställande av balans och resultaträkning

11 Propositioner

12 Motioner med yttrande

13 Anteckning självskrivna ledamöter styrelsen

14 Fastställade av antal ledamöter styrelse

15 Val av ordförande

16 Val av vice ordförande

17 Val av styrelseledamöter

18 Val av två revisorer samt dess ersättare

20 Val av ombud förbundsstämma

21 Fastställande av nomineringsregler

22 Val av nomineringskommitté

Ta ställning och dela artikeln