Nej till skattehöjningar på tjänstebilen

Omkring 300 000 personer beskattas i dag för förmånsbil i Sverige och förslaget kommer att innebära en skattehöjning på omkring 400–800 kronor i månaden. Människor som är beroende av bilen är redan drabbade av den nyligen införda fordonsskattehöjningen i bonus–malus-systemet, samt de senaste årens kraftigt höjda drivmedelspriser. Förslaget kommer också att fördröja omställning­en av fordonsflottan. Företagen brukar vara först med den nya tekniken och det är marknaden för tjänstebilar som har introducerat de flesta nya elbilarna och laddhybriderna, som sedan har sålts vidare på privatmarknaden.

Därför kommer vi att rösta nej till ”justeringen av bilförmånen” som är inget annat än en skattehöjning på arbete!

Boriana Åberg

Riksdagsledamot