Det är ingen strid, det är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns!

I en kolumn i sydsvenskan den 30 juli ger Ingrid Runsten en, tämligen ensidig och i många fall, felaktig bild av ”striden” kring privat och kommunala utförare. Den felaktiga bilden innefattar exempelvis att kommunal regi har bättre kvalitet än privat. Pia Almström (KSO) och Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden) skrev därför svar baserat på kolumnens påstående. 
Ni kan läsa Ingrid Runstens kolumn här. Ni kan läsa Pias och Annsofies svar nedan: 

Ingrid Runsten skriver i en kolumn, med utgångspunkt från Helsingborg att ”den strid mellan offentlig och kommunal drift som pågår hotar kontinuiteten och därmed tryggheten” och att ”privata vårdboende fick låga betyg i socialstyrelsens senaste nöjdhetsmätning”.

Nu är inte vi verksamma i Helsingborg, men när Ingrid i sin debattartikel/kolumn också hänvisar att detta är i flera kommuner så måste vi reagera. Det är nämligen just artiklar av detta slaget som eldar på en strid mellan offentlig och kommunal drift. Det är möjligt att det för en kommun är så att de privata fick lägre betyg i nöjdhetsmätningen, men ser vi överlag i Sverige så är kvalitén hos de privata äldreboendena bättre än de kommunala i 18 av 27 parametrar, enligt socialstyrelsen. Exempelvis är bemanningen av sjuksköterskor 13% högre i privat drift än kommunal, det finns fler rutiner på plats som gagnar den äldre i den privata regin än i den kommunala, och drygt 4 av 5 äldre är nöjda eller ganska nöjda med sitt boende. Så sammanlagt i Sverige är alltså de privata utförarna bättre än de kommunala – men precis som det i kommunal regi finns skillnader och dåliga exempel finns det även det i privat regi. Det är så när människor vårdar människor. Det sker fel.

Men låt oss konstatera, de privata utförarna är här för att stanna. Varför? För det finns många invånare som föredrar detta som alternativ av olika anledningar. För att stå ut på marknaden har ofta de privata utförarna inriktningar på boende som tilltalar medborgarna. Vare sig det är spa, idrott eller kultur. Detta gör också att de kommunala boendena måste fundera och utvecklas. Men precis som det finns individer som föredrar kommunala boende av olika anledningar. Detta leder också till att vår utbildade omsorgspersonal får en större arbetsmarknad och möjlighet till utveckling som, rent krasst, har varit mindre väl utvecklad så länge omsorgen enbart var kommunal.

Vi i Kävlinge är ”en av de 20-tal kommuner” som inför LOV inom särskilt boende. Även här möts man ofta av felaktig bild om vad valfrihet och LOV är. Om man, som Ingrid menar, anser att kontinuitet ska vara ett nyckelord i äldrevården så bör man förespråka lagen om valfrihet. Här får nämligen våra invånare välja om de vill få sin omsorg i kommunal eller privat regi. LOV innebär inte heller kontinuerliga upphandlingar, utan når man kraven som vi ställer för att utföra omsorg så är man välkommen att etablera sig i vår kommun. Att det behövs överskott av platser för att få till LOV? Ja, det beror på infallsvinkel. Hur många som står i kö till hyreslägenhet kan välja exakt lägenhet? Nä, det är samma här. Du väljer första, andra och tredjehandsalternativ och förhoppningsvis får du ditt förstahands, annars ja, då blir det ett annat alternativ, men fortfarande ett alternativ som du valt. Inte som tidigare, då kommunen placerade dig och du fick flytta oavsett om du ville eller inte. Även om du är, som Ingrid uttrycker det, ”gammal och skröplig” vill du påverka ditt liv. Att utgå från att man inte vill och kan det är tämligen nedsättande. Det är snarare så att valet bör diskuteras öppet och fritt i en familj. Är du anhörig så samtala med din äldre släkting om hur de vill ha det, så du kan stötta. Är du äldre så berätta vad du känner så vet du att om du inte orkar välja finns det någon som hjälper. Enbart kommunala boende utan LOV ger ingen påverkan. En mix av kommunalt och privat med LOV ger det. Detta är ingen strid, detta är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns och sätta medborgaren i centrum.


Pia Almström
ordförande kommunstyrelsen                                                       
Kävlinge kommun


Annsofie Thuresson
ordförande omsorgsnämnden
Kävlinge kommun