En modernare vapenlagstiftning

I Sverige finns det närmare 660 000 jägare och sportskyttar. Sportskytte är världens största individuella sport med 50 miljoner utövare. Det finns flertalet olika former och klasser. Det finns något för alla och det är aldrig för sent att börja.
Sverige har en av världens hårdaste vapenlagstiftning. Syftet är att säkerställa att det är medborgare med ett genuint intresse för jakt och sportskytte som också kan antas vara sunda och kan betros med vapen.
Idag måste man ha avlagt en jägarexamen för att överhuvudtaget kunna köpa ett jaktvapen. För sportskytte krävs motsvarande utbildning i säkerhet och förmåga. Dessutom ställs krav på att ha varit aktiv medlem i en skytteklubb i minst sex månader och att denna klubb utfärdar ett lämplighetsintyg, för att kunna skaffa sig ett vapen. Detta är förutsättningar som vi kan tycka är rimliga, men där slutar också vad som är rimligt runt dagens vapenlicenser.
Under åren som gått har dock processer och krav blivit mycket mer komplicerade och kringgärdade av snåriga krav. Det finns också delar som är öppet för tolkning. Polisens rättsenhet gör också sitt för att ständigt komma med nya påbud och regler på eget bevåg. Nu senast vill Polisen tolka enskilda stationer vid tävlingar och jaktstigar som tillfälliga skjutbanor som kräver godkännande från Polisen. Något som redan gjort att det ställts in tävlingar i sommar.
Socialdemokraterna är inte bättre. De försöker, med Morgan Johansson i spetsen, med alla medel överimplementera en ny EU förordning. En överimplementering där exempelvis våra dynamiska skyttars gevär hade klassats som krigsmateriel i samma klass som missiler. Inga flygbolag hade tillåtit våra skyttar att flyga internationellt med dessa förutsättningar.

Idag är det polisen som beviljar vapenlicenser. Handläggningstiden är flera månader. Ett faktum som ställer till det för både jägare som kan missa delar av jaktsäsongen. På samma sätt hindras tävlingsskyttar som inte får sitt nya vapen i tid till en viss tävling. Vapenhandlarna tvingas ligga på sålda vapen i väntan på att kunden får sin vapenlicens. Både jägare och tävlingsskyttar behöver många gånger flera olika vapen för olika tillfällen, idag är detta antal starkt begränsat. Dessutom är det krångligt om man vill byta vapen.

Sportskyttar, och samlare, måste idag söka om sina licenser vart femte år. Med bristande handläggning och därmed långa handläggningstider kan en licens gå ut i väntan på en förnyad licens. I Sverige görs dagligen slagningar av Polisen mot vapenregistret så vi har andra sätt att hitta olämpliga vapenägare.
Så därför är det mycket glädjande att moderaterna på sin partistämma fattade beslut för att underlätta för alla dessa att utöva sin sport eller sitt intresse.
Vi moderater kommer nu se över hela hanteringen av vapenhanteringen och licenser. Handläggning ska skötas av någon annan myndighet än polisen, handläggningstiderna ska kortas, maxantalet vapen ska utökas och en beviljad vapenlicens ska gälla så länge det inte finns en anledning att återkalla den.
Beslutet kan sammanfattas med namnet på motionen som antogs – ”En moderniserad vapenlagstiftning”

 


Johan Ericsson
Moderat och Jägare


Thomas Lövskog
Moderat och Sportskytt