Nu tar vi första stegen mot morgondagens hemvård!

Hemvården, äldrevård, seniorvård, ja vad vi nu än väljer att kalla det för, är en central kommunal kärnverksamhet. Det är ett område som står inför förändring – vilka krav kommer våra seniorer att ställa? Vad innebär det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och samarbetet med regionen? Hur lockar vi våra ungdomar att utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor?

För fakta är att vi blir äldre och äldre. Fakta är att färre och färre utbildar sig till omsorgspersonal. Fakta är att förebyggande insatser blir viktigare för att stödja folkhälsan. Fakta är att våra invånare vill ha en större flexibilitet och påverkan på sin situation genom hela livet.

Socialnämnd i mars
På senaste socialnämnden så beslöt vi att skicka ut ett strategidokument om morgondagens hemvård på remiss. Ett dokument som beskriver hur kommunen vill ta sig an dessa utmaningar. På samma nämnd tog vi också ett inriktningsbeslut kring inköp, matdistribution och servicetjänster som är en omställning för att utveckla och ställa om vår verksamhet. Vad innebär detta? Jo en flerstegs-raket som leder till en större valfrihet för våra kunder, en bättre arbetsmiljö för våra anställda, ett bättre sätt att göra inköp och en omställning till kommunal kärnverksamhet för våra anställda.

Bakgrund
Idag har vår hemvård två delar. En hemvård för vård/omsorg och personlig omvårdnad samt en hemservice för städ, tvätt och handling. Hemvården sköter kommunen, hemservice har kommunen tillsammans med sju företag hand om (vi har infört LOV, lagen om valfrihet för servicetjänster). I kommunens hemservice arbetar undersköterskor. Varför? Städa, tvätta och handla kan man väl göra utan att vara utbildad undersköterska? Ja, det kan man, men när vi anställer måste vi säkra att vår personal (som är anställda i kommunen, inte i hemservice) kan arbeta flexibelt om så krävs och då behöver vi ha undersköterskor även här. LOV-företagen behöver inte ha den aspekten eftersom de inte har ansvar för vård och omsorg.

När inköp sker idag så får personal en handskriven lista med inköp av kunden och åker sedan till affär och handlar, packar, bär och kommer tillbaka igen och lämnar varorna till kunden. De som har inköp som bistånd är inte med i affären, utan det är helt vår personal som sköter det. De som har matdistribution får hemlevererat av hemservice kylda matlådor en gång i veckan. Här finns lite flexibilitet och valfrihet.

Vad innebär inriktningsbeslutet för inköp och matdistribution?
Först ställer vi om innehållet i servicetjänsterna. Idag är det som sagt städ, tvätt och handel. Detta ändras till att bara innehålla städ och tvätt. Handel, dvs inköp läggs istället över på hemvården och personlig omvårdnad. Varför? Det kommer jag till om en stund.

Kommunen gör en upphandling där målet är att få en upphandling där både matlådor och livsmedelsbutik/butiker ingår, men också plock, paketering och transport hem till den enskilde kunden. Resultatet? Jo, istället för att vår personal får en handskriven lista och åker iväg och handlar och bär tungt, sätter de sig istället med kunden och med hjälp av en iPad hjälper personalen kunden att göra sina inköp på nätet. Om Elsa vill ha fil, så kan hon då se vilka filer det finns och välja olika. Vår personal kan också stötta och ge råd och tips med vad som är bra mat just för Elsa. Elsa kan också välja att få hem några matlådor, men också köpa frysta varor från butik – det kan ju hända att favoriträtterna finns just där.

Vad är fördelarna? Detta blir inte bara en förbättrad förebyggande verksamhet med råd och stöd, det blir också en trevlig stund för kunden och personalen. Sedan plockar, packar och transporterar ett företag maten och ser till att det kommer hem till kunden. Om Elsa behöver hjälp att packa in maten kommer personal från hemvården och hjälper med detta när leveransen kommer. Vår personal behöver inte längre göra tunga lyft och korta bilresor. Så förbättrad service, bättre arbetsmiljö, större flexibilitet och en trevlig stund vid beställning av varor.

Vad innebär inriktningsbeslutet för servicetjänster?
Idag är det svårt att rekrytera undersköterskor. Inte för att vi inte är attraktiva som arbetsgivare, utan för att få utbildar sig inom omsorg. Vi behöver säkra att vår personal gör det som är kommunal kärnverksamhet, i detta fall vård och omsorg. Inköp flyttas också in inom detta område för vi ser det som personlig omvårdnad och förebyggande verksamhet, inte service. Så kommunalt anställd personal vill vi se arbetar med vård och omsorg. Service som blir städ och tvätt kan företagen som idag är validerade och redan utför service för kommunen göra.

Det innebär alltså att Kävlinge hemservice föreslås gå in i Kävlinge hemvård istället och därmed inte längre kommer att vara valbara när en kund får bistånd på städ och tvätt. Istället kommer de övriga sju företagen att ta hand om detta (eller fler företag, alla företag som uppfyller kraven som vi satt kan validera sig och utföra servicetjänster). Kommunens anställda fokuserar istället på kärnverksamheten, dvs vård och omsorg. Jag förstår att det uppstår frågor så låt mig svara på de vanligaste:

Säger ni upp personal?
Nej, absolut inte, vi säkrar att kommunens personal arbetar med det som de är utbildade till, vård och omsorg. Vi har idag svårt att rekrytera samtidigt har vi utbildad personal som städar och handlar. Det är detta vi här ställer om. Ingen förlorar jobbet på någon nivå, alla arbetar fortfarande inom kommunen och hemvården

Tappar ni inte kontrollen på kvalitén?
Nej, det gör vi inte. Inget ändras i ackreditering och validering.  Vi ställer höga krav på företagen och följer upp dessa krav. Fakta är att våra företagare har en väldigt hög kundnöjdhet. Nämnden har samma ansvar som tidigare för utförande och kvalitet, något vi kontrollerar via brukarundersökningar och i kvalitetsrapporterna. Skillnaden är att kommunen inte utför just dessa tjänster.

Är det problem med hemservice idag?
Nej absolut inte, men vi har problem med rekrytering och vi måste ställa om och fokusera på kärnverksamhet. Något som vi ser som ett naturligt och rätt steg för att säkra kvalitet och utförande för våra invånare

Sammanfattning
Med detta så får vi en omställning för framtiden, för kompetenssäkring, för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och som sätter dig som invånare och kund i centrum. Du får en valfrihet och flexibilitet både i inköp och service. Det är detta som är en del i morgondagens hemvård.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Tankar kring ett badhus

På onsdag 15/3 har vi sammanträde med Kävlinge kommuns kommunstyrelse. Då kommer vi förhoppningsvis att fatta ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt kommunalt badhus i kommunen och då med placering i dess största centralort, Kävlinge. Detta efter ett förslag från kvintetten. Jag tycker att det är ett bra förslag och vill därför kortfattat berätta hur jag har kommit fram till det – efter år av funderingar.

Många människor i de västra delarna av kommunen är upprörda över att ”vi lägger ned ett badhus” och framför synpunkter om att två badhus behövs i kommunen.

Jag skulle därför vilja börja med att klarlägga att vi inte ”lägger ned” något badhus i kommunen. Båda badhus i vår kommun måste stängas. Att renovera två så gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Så, då återstår frågan: skall vi bygga något nytt badhus över huvud taget?

Min slutsats är alltså den samma som kvintettens; ett badhus behövs i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så behöver vår kommun ett kommunalt badhus. Jag tror att det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Så, nästa fråga blir då naturligen: skall vi bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom kort. Kävlinge kommun har idag investeringsbehov av t ex förskolor, skolor och äldreboenden. Ett badhus med sin betydligt kortare livslängd, kostar i avskrivning ungefär lika mycket som två nya skolor i den storlek som vår nya Nyvångsskola.

Så viktigt att förstå i denna situation, är att kommunen på intet sätt gör detta utifrån en besparing. Ett nytt badhus kommer att kosta mycket mer än vad det kostar idag.

Ett badhus är helt enkelt vad jag tror att vi har råd med. En kommunstyrelse behöver ta hänsyn till helheten. Att bygga två nya badhus, skulle innebära att det skulle påverka möjligheten att i framtiden kunna bygga nya skolor och äldreboenden. En kommunstyrelse behöver ta ett helhetsansvar för kommunens samtliga nödvändiga verksamheter.

Dessutom stänger vi inga dörrar för att i framtiden eventuellt kunna bygga ytterligare ett badhus i Löddeköpinge. Behovet kommer att utredas inom några år igen och visar det sig då, att det skulle behövas ytterligare ett badhus, är alltså frågan då fortfarande öppen. Precis lika mycket som att det i framtiden kan konstateras att det kanske behövs en ny fotbollsplan någon stans. Vidare, skulle det redan idag finnas initiativ till att bygga ett privatfinansierat badhus i Löddeköpinge, skulle det vara mer än väldigt roligt och jag skulle då göra mitt yttersta för att kvintetten och kommunen skulle göra allt för att underlätta ett sådant initiativ.

Man kan också nämna att det finns en fördel med ett badhus och inte två. Det är tillgängligheten. Det kommer att kunna erbjudas betydligt generösare öppettider än idag som ett resultat av att ha samlat resurserna på ett ställe.

Att jag då tycker att placeringen är bäst just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skulle man dessutom titta in i framtiden, vilket en kommunstyrelse behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske.

Jag inser så klart att det kommer att innebära en stor skillnad för den simklubb som idag finns i Löddeköpinge. Jag inser så klart att det kommer att bli annorlunda för dem att inte längre ha gång- eller cykelavstånd till just sin fritidsaktivitet. Det är naturligtvis en parameter som kvintetten i allra högsta grad har tagit hänsyn till. Jag menar dock att priset skulle bli alldeles för högt, att bygga två badhus med det som argument. Jag hoppas dock av hela mitt hjärta att simklubben i Löddeköpinge kan fortsätta sin fina verksamhet i det nya, mer moderna badhuset i Kävlinge och min yngste son hoppas det nog än mer, då han älskar sin simträning och nu t om börjar få koll på sitt fjärilsim:-)

Sofia Lindblom
Ledamot i kommunfullmäktige och teknisk nämnd
Ersättare kommunstyrelse