Att se ett direktiv komma till liv

Det jag älskar med kommunpolitiken är att vi ser resultat. Det är handfast, det är tydligt och påverkar våra invånares vardag. Ett sätt att få till förändring, när man som vi sitter i ledande position, är att lägga direktiv. Till budgetfullmäktige lade vi ett direktiv...

Med fokus på service

I en attraktiv och växande kommun som Kävlinge krävs en kommunal service med stor valfrihet, kvalitet och trygghet. I våra samtal med Löddeborna uttrycker de ett stort behov av nya bostäder. För att kunna flytta till mindre, för att kunna flytta till första bostaden...

Hela kommunen behöver växa!

Vår vision är att Kävlinge kommun ska vara den bästa kommunen man kan leva, bo och verka i – i alla delar av livet. Framtidstro är en grundläggande inställning för att det ska ske någon utveckling. Vi Kävlingemoderater tror på Kävlinge kommun och ser stor potential...

Vi kräver (s)var!

Den kända (s)logan ”alla ska med” börjar bli mer än lite skamfilad. Att sälja lotter är en sak. Att sälja på kredit till redan skuldsatta personer och driva dem till kronofogden är en annan. Att retoriskt prata om att man säljer äldre och barn på börsen och därför...