Vi fokuserar på Hofterup!

Vi satsar på våra förskolor i hela Kävlinge kommun. Med vårt antagna funktionsprogram möjliggör vi för mindre barngrupper och ny pedagogik när vi renoverar och bygger våra förskolor. Nu har turen kommit till Hofterups förskola.

Skönadals förskola byggdes på 70-talet för den tidens pedagogik. Byggtekniken är betongplatta direkt på marken. Med tiden tränger fukt upp genom plattan och gör att golvmaterial vittrar söner. Det avger lukt och uppfattas som obehagligt. Dessutom är förskolan byggd på ett sankt område där avrinningen från Hofterups mosse går under vägen.

Många skolor och förskolor runt om i landet som byggdes med samma teknik på 70-talet och har samma problem. Detta är inget som kan åtgärdas genom underhåll utan är en byggteknik som inte är hållbar. En ny förskola har längre livslängd än en renoverad och driftskostnaderna är lägre, så kostnaden sett över tid blir lägre.

I vår kommun har vi tidigare tagit beslut att riva Tolvåkers och Lackalänga förskola av samma anledning, och då samtidigt anpassat de nya förskolorna till dagens pedagogik och mindre barngrupper – allt för att våra barn ska få det bästa.

Så, varför väljer vi att bygga den nya förskolan i Hofterup på en ny plats?
För mer än 10 år sen antogs en detaljplan på grönområdet mellan Skönadalsskolan och Skönadalsvägen. Den ger möjlighet att bygga en ny förskola i två plans om är anpassad till dagens krav och det är det vi nu behöver. Den nya förskolan kommer att ta nytta av de träd som redan finns för att få skuggiga miljöer som är ett krav på nya förskolor. Allt kommer att göras för att bevara så mycket av miljön och träden som finns.

Och området kring den gamla förskolan? Det är perfekt för att skapa det aktivitetsområde som behövs för barn och ungdomar i området och som Hofterupsborna har efterfrågat.

En ny förskola, anpassad efter dagens krav och med möjlighet för mindre barngrupper. Placerad i en lummig och bra utemiljö för barnen – samtidigt som vi möjliggör för den efterfrågade aktivitetsparken. Vi fokuserar på Hofterup!


Pia Almström
KSO – Kävlinge kommun