Moderaterna satsar mer på skolan.

De kommande åren satsar Moderaterna tillsammans med Alliansen ytterligare 7 miljarder på skolan. Målet är att barn och ungdomar ska få mer tid i skolan. Längre tid med lärare som har mindre administration att hantera.  det ska också bli mer matte i skolan. Alla...

Kävlinges skolor lyfter.

Enligt många belackare i skoldebatten är skolan i fritt fall. detta gäller inte i Kävlinge kommun. Vår satsning på Framtidens skola har gett resultat. Alla årskurser har höjt sina meritvärde mella 2013 och 2014.  En riktigt rolig notering är att Korsbacka gått fram...

Framtidens förskola/skola i kävlinge. en valfråga 2014

Det vilar ett stort ansvar på oss alla som på något sätt är delaktiga i barnens utveckling. Varje enskilt barn måste få rätt stöd i sitt lärande för att känna att det utvecklas och växer som individ. Jag vill inte tillbaka till en skola som ser som sitt stora mål att...