Framtidens förskola/skola i kävlinge. en valfråga 2014

Det vilar ett stort ansvar på oss alla som på något sätt är delaktiga i barnens utveckling. Varje enskilt barn måste få rätt stöd i sitt lärande för att känna att det utvecklas och växer som individ. Jag vill inte tillbaka till en skola som ser som sitt stora mål att...

Åtta år av förbättringar för pensionärerna

Innan alliansregeringen tillträdde 2006 var det många pensionärer som hade det besvärligt. Fastighetsskatten tvingade många att flytta från huset där de bott i många år. De som bodde i attraktiva områden hade det värst. Taxeringsvärdet för en liten villa kunde bli så...

Verkligheten bland kartfantaster

”Tänk dig ett evenemang stort som Vasaloppet med 15 .000 till 20.000 startande per lopp. Detta evenemang äger rum under en vecka, med ett nytt ”lopp” varje dag under 5 dagar. Loppet flyttar varje år till ett helt nytt ställe i Sverige, och drygt 1500 nya...