Det kommunala utjämningssystemet

Svensktnäringsliv skriver i en artikel att tre skånska kommuner går back när deras invånare tjänar mer pengar. Pomperipossa i kommunal version. Christian Lindblom kommenterar detta här. Idag finns ett utjämningssystem mellan kommunerna som är tänkt att kompensera för...