Om underhållsstödet

Boriana kampanj 3

I den gångna veckan fattade riksdagen ett beslut som inte fick särskilt mycket uppmärksamhet, men som desto mer berör den växande grupp av barn vars föräldrar inte bor ihop. I korthet går beslutet ut på att om en förälder under 6 månader har skött sina inbetalningar till Försäkringskassan kommer Försäkringskassan i fortsättningen inte vara inblandad i utbetalningen av underhållstödet, utan betalningen ska ske direkt mellan föräldrarna. I en första anblick kan det verka logiskt att föräldrar som kommer överens inte ska belasta försäkringskassan med extra administration. Men hur blir det för dem som inte kommer överens, i de fallen när konflikten med den förra partnern gör en blind för barnens behov? Den nya lagen om underhållsstödet skapar fler konflikter än vad den löser, särskilt för barn där boendeföräldern inte har en stark ekonomisk ställning. Varje gång frågan om fattiga barn diskuteras tänker jag på barnen med fäder (för det är främst fäder) som vägrar ta ansvar. Det skär verkligen i hjärtat när ett barn berättar att det nya halvsyskonet fått en ny dator i julklapp medan barnet själv fått ett yatzyspel.

Vi Moderater och Centern föreslog en ordning med en mer neutral, objektiv och förutsägbar beräkning av underhåll som bygger på att en viss, i förväg bestämd procent av den frånvarande förälderns inkomst ska gå till barnet. Försäkringskassan ska beräkna underhållets storlek, betala ut det till boendeföräldern och kräva in motsvarande summa från den frånvarande föräldern. Naturligtvis i de fall där inkomster saknas, eller är mycket låga, ska en garanterad lägsta nivå utgå.
Dessvärre förlorade vi omröstningen, och nu har fler barn och boendeföräldrar både ekonomisk osäkerhet och fler konflikter att vänta.

Nya förändringar i öppenvård – socialnämnd

helping hand

Tisdagen den 17 november hade vi socialnämnd – en nämnd full med information och ärende. Några av de viktigaste kan du läsa nedan:

Öppenvård Barn/Unga/Familj
Ett beslut innebär att vi nu gör om strukturen för öppenvården för barn/unga/familjer i kommunen. Hur då och varför? I juni lade kvintetten ett direktiv om att utreda bland annat vad öppenvården har för målgrupp, vad vi har för kompetens, om vi ska ha kommunal öppenvård eller om vi ska köpa upp tjänsterna.

Nu blir det en kombination. En tydlig målgrupp är identifierad för den kommunala öppenvården, ett tydligt uppdrag och en resursfördelning som innebär att man får finansiella medel efter de uppdrag man får gör att vi nu får en ännu mer tydlig, professionell och effektiv vård. För de som inte tillhör målgruppen för den kommunala öppenvården köper vi istället en mer specialiserad vård.

För oss som moderater är det oerhört viktigt att vården är individuell, hög kvalité och effektiv. Detta är ett stort steg i helt rätt riktning. Genom tydlighet, riktlinjer och mål så kommer vi att kunna hjälpa fler på ett bättre sätt med samma medel. Om ett år har vi begärt uppföljning och vi kommer att följa utvecklingen noggrant och med stort intresse.

Kundlöfte LSS-verksamhet
Det är alltid en intressant diskussion enbart i begreppet kundlöfte. Det slår aldrig fel i att oppositionen inte vill kalla det för kundlöfte för vi har inga kunder – något som vi ser är ett bra synsätt och det är naturligt att kalla våra löfte till våra invånare för just kundlöfte. Nåväl igår tog vi fyra nya löften inom LSS-verksamheten. Det är till våra deltagare i daglig verksamhet, på våra gruppbostäder, i vår korttidstillsyn och korttidsvistelse som får tydliggjort vad de kan förvänta sig från oss som kommun.

Löftena är tydliga och är en viktig del i det kvalitetsarbete som vi kontinuerligt arbetar med. En av våra LSS-verksamheter drivs av Attendo men givetvis har även de som bor där samma löfte från oss som kommun.

Föreningsbidrag
Föreningsbidrag delas ut i november och socialnämnden har tre område som får, dels våra pensionärsföreningar inom ramen av hemvården. Dels våra handikapporganisationer inom ramen för handikappomsorgen. Båda dessa har tydliga reglementen som styr vad föreningarna får i bidrag baserat på antal medlemmar.

Vi har också föreningsbidrag inom IFO där vi gör en bedömning av vad de bidrar med i vår kommun. Igår gjorde vi en förändring mot liggande förslag och det var att öka nattvandrarnas föreningsbidrag med 15000 kr, med kravet att vi får in skriftlig redovisning från 2015 vad pengarna har använts till och sedan givetvis även för 2016. Vi ser det goda arbetet nattvandrarna gör och i våra dialoger har vi också förstått att med dessa medel kan de göra mycket mer vilket ökar tryggheten i hela kommunen. Därför är det en satsning som vi initierade och som vi var glada att vi fick stöttning för hos de andra partierna.

Ni vet väl att ni på kommunens hemsida alltid kan hitta protokollen från nämnderna och där kan få mer information om vad som tagits beslut om?

 

 

Rapport från Bildningsnämnden 2015-11-11

I onsdags var det åter bildningsnämnd. Nämnden påbörjades av en genomgång av ”Projektplan Hälsa” som framfördes av Monika Dora vår folkhälsopedagog. Projektet tillkom då vi som många andra kommuner har sett en trend i ökade sjukskrivningar och vill naturligtvis få ner denna trend.

Vi fick återrapportering från uppföljning av städavtal och en genomgång hur kontroller genomförs och hur man mäter de olika städnivåerna i våra skolor och förskolor.

Miljötillsyn förskolor återrapporterades och lades till handlingarna.

Stipendiaterna för Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond 2015 tilldelades och i år var det 23 stipendiater, alla studerande i kommunen. Totalt fördelades 645 250kr. Läs mer om de olika priser och stipendier vi har i kommunen.

Välkommen till Kävlingemoderaternas blogg!

blogg

I valet 2014 lanserade vi Kävlingemoderaternas blogg och nu nylanserar vi den!

Varför? – vi såg att detta var ett utmärkt medium att kommunicera och debattera. Därför är nu  bloggen tillsammans med Facebook vårt huvudmedium när vi kommunicerar till dig.

Vad innebär det? – Kävlingemoderaterna kommer här på bloggen att berätta om vår politik, vad som händer på möten, våra politiska ambitioner och utspel och mycket mycket mer.

På Facebook länkar vi in både vår politik, regionpolitik och rikspolitik. På Facebook är du också helt fri att kommentera och kommunicera med oss.

Välkomna till Kävlingemoderaternas blogg!

Web-gruppen
Patrik, Johan, Mikael & Annsofie

Varför blev Kävlinge årets kvalitetskommun 2015?

Pia Kvalitetskommun

Äntligen var det dags – Kävlinge skulle få resultatet av flera års arbete.
Kävlinge skulle vara med och slåss om titeln ”Sveriges kvalitetskommun 2015”. Ett politiskt beslut, ett politisk mål och brett politiskt förankrat.

Från enskild enhet upp till kommunledning har man nu under flertalet år strävat mot just detta mål. Arbete med målstyrning, arbete med värdegrund, arbete med kundlöfte, arbete med kvalitetssäkring, arbete med bilden av Kävlinge, arbete, arbete, arbete.

Högsta kvalité=låg skatt.
Varför ville vi att Kävlinge bli Sveriges kvalitetskommun? Jag säger som min son ”fråga inte varför, fråga istället varför inte”. Varför skulle vi inte kunna vara den kommun i Sverige som står på topp när det gäller kvalité i vårt utförande?
Framförallt ville vi moderater visa att kommunal service i toppklass med framgång kombineras med låg skatt.
Kvalité är så mycket mer än pengar, det är bemötande, tillgänglighet, service, kunskap, företagande och mångfald.

Sveriges Kvalitetskommun 2015 = Kävlinge!
Kävlinge kan nu med rätta stoltsera med titeln ”Sveriges kvalitetskommun 2015” och de som ska äras är givetvis kommunens medarbetare som alla har jobbat och bidragit till detta. MEN det hade inte gått utan tydliga politiska mål, tydliga prioriteringar och tydligt ledarskap.

Som Pia sade ”det är roligt att vara bra, men det är ännu roligare att vara bäst”. Så vad gör vi nu? Vi fortsätter att ha allra roligast – för vi levererar  service i toppklass till våra invånare.